Wciąż Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wciąż Cytaty: Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie. -Dana Dumitriu
drogi-pamię-są-wciąż-te-same-wciąż-utarte-a-kto-próbuje-wśród-nich-zabłądzić-trudzi-ę-nadaremnie
Wciąż Cytaty: Sza­leństwo opętało jej dob­re ser­ce... Brud psycho­zy ok­rył jej po­wieki .... Ona wciąż się uśmie­cha, wciąż uda­je bo wy i tak nie zro­zumiecie .... -loquentia
sza­ństwo-opęło-jej-dob­re-ser­-brud psycho­zy-ok­rył-jej-po­wieki-ona wciąż ę-uśmie­cha-wciąż-uda­-bo wy i tak
Wciąż Cytaty: Minęło już ty­le lat Ty wciąż w mo­jej głowie I mi­mo, że dro­gi się rozeszły Nig­dy Cię nie zapomnę Wiem, że to niepop­rawne Wciąż tęsknić za Tobą Masz już swo­je życie Chy­ba mam coś z głową. Uczu­cia tak łat­wo nie giną Wciąż duszą mnie nieustannie Chciałabym je zabić Jed­nak nie potrafię Jed­no się skończyło In­ne na­dal będzie trwać Tak be­zus­tannie, jeszcze wiele lat... -darkwolf18
Wciąż Cytaty: Mam uśmiech po brze­gi ust wy­pełniony goryczą i niemym szeptem, choć chciałabym krzyczeć... Mam oczy, w których głębo­ko za szkla­nym płaszczem kry­je się nikłe, ale wciąż żywe światło... I mam serce szczel­nie zamknięte. Lecz pod skorupą wciąż ciepła krew płynie cze­kając na jutro... -Alfa Centauri
Wciąż Cytaty: w ciche bez­gwiez­dne noce zak­wi­ta we mnie samotność choć myśla­mi otu­lam się w mroku przeszy­wasz na wskroś moją pustkę kiedyś za je­den twój dotyk tak łat­wo od­dałabym ciało a ty wciąż pat­rzysz uparcie a to­bie wciąż jeszcze mało krad­niesz mi sny pocałunkiem i chciałbyś na włas­ność mieć duszę  -giulietka
Wciąż Cytaty:
Wciąż Cytaty:
Wciąż Cytaty: Dziew­czy­na jak Ty To połowa bez której się nie da żyć Połowa zwa­na ser­cem, które uk­radłaś mi Su­mienia krzyk, krzyczy idź, to coś jak de ja vu Miłość w jedną stronę jest jak niemy film Brak uczuć, sa­mot­ność, znów zaśniemy z tym Ja i Ty wciąż osob­no, wciąż nadzieja w pył Czy jest szan­sa na Nas? proszę od­po­wiedz mi Ta przy­jaźń prze­padła daw­no po­zos­tał tyl­ko mit  -Bruno
Wciąż Cytaty: tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie  -dana1596
Wciąż Cytaty: ciągle nie tu wciąż jak­by gdzieś obok ok­ruchy sen­su gu­bimy co dzień pat­rząc na siebie niczym przechodzień zdradza­my siebie wciąż będąc sobą słyszysz śpiewają wczo­raj­sze blizny by pięknem prze­niknąć i lęk ogłuszyć me­lodią daw­nej po­zytyw­ki wzruszyć i cel­nym dźwiękiem za­boleć jak nig­dy każdy od­dech jest oczekiwaniem sen jeszcze pachnąc się ulatnia widzisz to miłość umiera os­tatnia wiara nadzieja już tyl­ko wahaniem  -Papillondenuit
Wciąż Cytaty: Budząc się widzę Twą twarz,zas­py­piając słysze Twe słowa... Ile jeszcz mi­nut,godzin,dni i lat przy so­bię Cię zacho­wam...Niepew­ność wciąż budzi mnie...... bo Twój ob­raz wciąz po­jawia we śnie...Prosze od­cza­ruj mnie lub zro­zum że nie mo­ge żyć bez Ciebie...i znów... do drzwi póka mok­ry ra­nek,noc skończyła zno­wu się...nie chce by to skończyło się... P.S NIe umiem Ci te­go po­wie­dzieć wprost Aniu... -Alicja
Wciąż Cytaty: zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie pójdę po dzba­nek i filiżankę a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę wy­pijesz jej łyka ot delikatnie oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak wiesz prze­cież że dusze nam bratnie bo dzieli nas trochę już wspólnych lat sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem twa ręką wciąż czu­le moją miętoli na­miętność kroczy do nas z urokiem  -Welusia
Wciąż Cytaty: Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się, Ciebie nie ma. Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle? Czuję w so­bie motyle, Lecz prze­cież Ciebie nie ma.. Czuję Cię w sercu. Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta, Twój uśmiech W głębi wyobraźni... Dlacze­go mnie nie dotkniesz? Dlacze­go wciąż Cię nie ma? Jeszcze wciąż mam nadzieję Lecz po­woli umieram.. -Fallina
Wciąż Cytaty: Kochamy wciąż za mało i na próżno. -Jan Twardowski
Wciąż Cytaty: Set­ki ki­lometrów z da­la a wciąż zakochana. -Lynx71
set­ki-ki­lometrów-z da­-a wciąż-zakochana
Wciąż Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles
to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Wciąż Cytaty: Miłości są tak piękne że wciąż niemożliwe. -Jan Twardowski
miłoś-są-tak-piękne-że-wciąż-niemożliwe
Wciąż Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles
to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
Wciąż Cytaty: A mi chwil wol­nych mało wciąż. -kitsh
a mi chwil-wol­nych-ło-wciąż
Wciąż Cytaty: Jed­nak wciąż ko­goś brak ... -stokrotka123
Wciąż Cytaty: Kochamy wciąż za mało i stale za późno. -Jan Twardowski
kochamy-wciąż-za-ło-i-stale-za-późno
Wciąż Cytaty: Miłość wciąż za duża by całą ją widzieć. -Jan Twardowski
miłość-wciąż-za-ża-by-całą-ją-widzieć
Wciąż Cytaty: Ziemia wciąż traci grunt pod nogami. -Urszula Zybura
ziemia-wciąż-traci-grunt-pod-nogami
Wciąż Cytaty: Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna. -Charles Peguy
Wciąż Cytaty: Miłość nie ma wieku, wciąż się rodzi. -Anonim
miłość-nie-wieku-wciąż-ę-rodzi
Wciąż Cytaty: W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. -Karol Irzykowski
w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
Wciąż Cytaty: Głupo­ta przychodzi sa­ma, mądrości wciąż trze­ba szukać. -jatoja
głupo­-przychodzi-­-mądroś-wciąż-trze­ba-szukać
Wciąż Cytaty: Rośnie za­lud­nienie, a ludzi wciąż nie ma. -Robert Karpacz
rośnie-za­lud­nienie-a ludzi-wciąż-nie 
Wciąż Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Wciąż Cytaty: Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach. -Pojda
Wciąż Cytaty: Dałam Ci całą siebie a Ty wciąż wy­ciągasz ręce po więcej.... -AgniM
dałam-ci całą-siebie-a ty wciąż-wy­ągasz-rę-po więcej
Wciąż Cytaty: Możesz mnie nienawidzić - nienawiść to wciąż jeszcze miłość. -Romain Rolland
możesz-mnie-nienawidzić-nienawiść-to-wciąż-jeszcze-miłość
Wciąż Cytaty: W aforyzmie myśli nie ma w domu, jest wciąż na wylocie -Arntzen
w-aforyzmie-myśli-nie-w-domu-jest-wciąż-na-wylocie
Wciąż Cytaty: Wciąż udo­wad­niaj, że to Ty bar­dziej kochasz. -Małgorzata Stolarska
wciąż-udo­wad­niaj-że to ty bar­dziej-kochasz
Wciąż Cytaty: So­do­ma wciąż prosperuje na słupie so­li sex ofer­ty się afiszuje. -eskimoska86
so­do­-wciąż-prosperuje-na-słupie-so­li-sex-ofer­ty ę-afiszuje