Wcześnie Cytaty

Wcześnie Cytaty: Kto wcześnie się z łóżka zbiera, ten wcześnie umiera. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Wcześnie Cytaty: Nigdy nie za wcześnie na lekcje mądrości i cnoty. -Jean De La Fontaine


nigdy-nie-za-wcześnie-na-lekcje-mądroś-i-cnoty
Wcześnie Cytaty: Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie! -Magdalena Samozwaniec


ach-te-córki-zawsze-na-świat-przychodzą-za-wcześnie
Wcześnie Cytaty: Nig­dy nie za wcześnie na lek­cje mądrości i cnoty. -Jean La Fontaine


nig­dy-nie za wcześnie-na lek­cje-mądroś-i cnoty
Wcześnie Cytaty: Przed­wcześnie poz­ba­wiona złudzeń rzy­gam na sztuczność uczuć. -Lolita Pille


przed­wcześnie-poz­ba­wiona-złudzeń-rzy­gam-na sztuczność-uczuć
Wcześnie Cytaty: Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski


na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Wcześnie Cytaty: Pe­symistą jest ten, kto przed­wcześnie ujaw­nia prawdę. -Cyrano de Bergerac


pe­symistą-jest ten-kto-przed­wcześnie-ujaw­nia-prawdę
Wcześnie Cytaty: Wiele tra­cimy wsku­tek te­go, że przed­wcześnie uz­na­jemy coś za stracone. -Johann Wolfgang Goethe


wiele-tra­cimy-wsku­tek-te­go-że przed­wcześnie-uz­na­jemy-coś-za stracone
Wcześnie Cytaty: ...i za­nim his­to­ria na dob­re roz­gorzała, włas­ny smut­ny ko­niec przed­wcześnie powitała... -MistrzyniPióra


i-za­nim-his­to­ria-na dob­re-roz­gorzała-włas­ny-smut­ny-ko­niec-przed­wcześnie-powitała
Wcześnie Cytaty: Zaczy­nam spłacać długi. Le­piej zacząć wcześnie, żeby jak naj­prędzej skończyć. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


zaczy­nam-spłacać-długi-le­piej zacząć-wcześnie-żeby-jak naj­prędzej-skończyć
Wcześnie Cytaty: Życie jest pełne nieszczęścia, samotności i cierpienia – i do tego kończy się o wiele zbyt wcześnie. -Woody Allen


Życie-jest-pełne-nieszczęścia-samotnoś-i-cierpienia-i-do-tego-kończy-ę-o-wiele-zbyt-wcześnie
Wcześnie Cytaty: Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić. -Jean Paul Sartre


trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić
Wcześnie Cytaty: Pisarz ma trzech wrogów: konieczność zarabiania na chleb, powodzenie i ambicję. Dlatego pisze za wcześnie, za szybko i za dużo. -Thomas Stearns Eliot


pisarz-trzech-wrogów-konieczność-zarabiania-na-chleb-powodzenie-i-ambicję-dlatego-pisze-za-wcześnie-za-szybko-i-za-żo
Wcześnie Cytaty: Szczęście jest jak ospa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całkowicie zniszczyć naszą konstytucję. -Gustaw Flaubert


szczęście-jest-jak-ospa-gdy-złapiemy-zbyt-wcześnie-może-całkowicie-zniszczyć-naszą-konstytucję
Wcześnie Cytaty: Szczęście jest jak os­pa. Gdy złapiemy je zbyt wcześnie, może całko­wicie zniszczyć naszą konstytucję. -Gustaw Flaubert


szczęście-jest jak os­pa-gdy złapiemy- zbyt-wcześnie-może-całko­wicie-zniszczyć-naszą-konstytucję
Wcześnie Cytaty: Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie? -Hendry Fiedling


miłość-jest-zawodem-kobiet-czemuż-więc-ukrywać-przed-nimi-tak-długo-to-czego-nigdy-nie-wiedzą-zbyt-wcześnie
Wcześnie Cytaty: Chorągiewki na dachach okropnie teraz skrzypią i ustawicznie się obracają, bo nie mogą pomiarkować, jak wiatr zawieje, a chciałyby wcześnie na niego natrafić. -Alojzy Żółkowski


chorągiewki-na-dachach-okropnie-teraz-skrzypią-i-ustawicznie-ę-obracają-bo-nie-mogą-pomiarkować-jak-wiatr-zawieje-a-chciałyby-wcześnie-na
Wcześnie Cytaty: Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. -Epikur


dla-nikogo-nie-jest-ani-za-wcześnie-ani-za-późno-zacząć-troszczyć-ę-o-zdrowie-swej-duszy