Wdraża Pojęcie Cytaty

Wdraża Pojęcie Cytaty: Jest zwyczaj w krajach despotycznych, iż nie przystoi się zbliżyć do nikogo wyżej położonego od nas, nawet do króla, nie przynosząc mu podarku... Musi tak być w ustroju, gdzie nikt nie jest obywatelem; w rządzie, który wdraża pojęcie, iż wyższy nie jest nic winien niższemu; w rządzie, gdzie ludzie uważają się za związanych wzajem jedynie karami, jakie wymierzają jedni drugim... -Montesquieu


Wdraża Pojęcie Cytaty: Ab­strak­cja. Ludzkie pojęcie, które przek­racza ludzkie pojęcie... -Papillondenuit


ab­strak­cja-ludzkie-pojęcie-które-przek­racza-ludzkie-pojęcie
Wdraża Pojęcie Cytaty: Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze... -Ludwik Pasteur


Wdraża Pojęcie Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles


Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
Wdraża Pojęcie Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles


Świat-nie miał-początku-i nie będzie-miał-końca-ruch jest wie­czny-tak-jak i czas-który-go mie­rzy-pojęcie-te­raźniej­szoś
Wdraża Pojęcie Cytaty: szczęście to pojęcie względne  -Intryga


szczęście-to pojęcie-względne 
Wdraża Pojęcie Cytaty: Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe. -Josif Brodski


godność-ludzka-to-absolut-a-nie-pojęcie-cząstkowe
Wdraża Pojęcie Cytaty: Pojęcie ideologii operuje głównie psychologią interesu. -Karol Mannheim


pojęcie-ideologii-operuje-głównie-psychologią-interesu
Wdraża Pojęcie Cytaty: Tylko na pojęciu porządku może spoczywać pojęcie wolności. -Klemens Metternich


tylko-na-pojęciu-porządku-może-spoczywać-pojęcie-wolnoś
Wdraża Pojęcie Cytaty: Nie ma zła ani dobra. Jest pojęcie o nich. -Maria Meiedźwiecka


Wdraża Pojęcie Cytaty: Niezależność - to przecież w najkrótszej formie wyrażone pojęcie szczęścia. -Nadzieja Drucka


niezależność-to-przecież-w-najkrótszej-formie-wyrażone-pojęcie-szczęścia
Wdraża Pojęcie Cytaty: Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość. -Stefan Napierski


igraszka-to-pojęcie-erotyczne-każda-gra-jest-zabawą-w-miłość
Wdraża Pojęcie Cytaty: Zwykłość nie ma znacze­nia gdy pojęcie nor­malność jest tak uniwersalne. -Aleksandra_Czarna


zwykłość-nie  znacze­nia-gdy-pojęcie-nor­malność-jest tak-uniwersalne
Wdraża Pojęcie Cytaty: Mężczyźni w ogóle mają nader słabe pojęcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatności. -Henryk Sienkiewicz


mężczyź-w-ogó-mają-nader-słabe-pojęcie-o-dwóch-rzeczach-mianowicie-o-logice-i-delikatnoś
Wdraża Pojęcie Cytaty: Nie ma lepszego lekarstwa na nazbyt wygórowane pojęcie o drugich, jak równoczesne, dobre wyobrażenie o sobie samym. -Walter Scott


nie-lepszego-lekarstwa-na-nazbyt-wygórowane-pojęcie-o-drugich-jak-równoczesne-dobre-wyobrażenie-o-sobie-samym
Wdraża Pojęcie Cytaty: Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny. -Franz Kafka


tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
Wdraża Pojęcie Cytaty: Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością. -Karol Fourier


ludzie-chyba-zmęczyli-ę-okropnie-w-ągu-dni-i-godzin-pracy-żeli-pojęcie-szczęścia-łączą-z-bezczynnośą
Wdraża Pojęcie Cytaty: Większość osób za­kocha­nych wie dob­rze ja­ka jest miłość i ro­zumie to pojęcie, ja na­tomiast miłości nie mogę zrozumieć. -MyslacaWierszem


większość-osób-za­kocha­nych-wie-dob­rze-ja­ka-jest miłość-i ro­zumie-to pojęcie-ja na­tomiast-miłoś-nie mogę-zrozumieć