Wdzięczności Cytaty

Wdzięczności Cytaty: I masochiści wyznają wszystko na torturach. Z wdzięczności. -Stanisław Jerzy Lec


i-masochiś-wyznają-wszystko-na-torturach-z-wdzięcznoś
Wdzięczności Cytaty: Kultura serca zaczyna się od wdzięczności. -Meves Christa


kultura-serca-zaczyna-ę-od-wdzięcznoś
Wdzięczności Cytaty: Oczekiwać oznak wdzięczności, to tracić przyjaciół i stwarzać przyjemność wrogom. -Czesław Banach


oczekiwać-oznak-wdzięcznoś-to-tracić-przyjaciół-i-stwarzać-przyjemność-wrogom
Wdzięczności Cytaty: Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tytko silne charaktery. -Marie Von Ebner - Eschenbach


uczucie-wdzięcznoś-jest-ężarem-który-znieść-mogą-tytko-silne-charaktery
Wdzięczności Cytaty: Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który mogą znieść tylko silne charaktery. -Marie Von Ebner - Eschenbach


uczucie-wdzięcznoś-jest-ężarem-który-mogą-znieść-tylko-silne-charaktery
Wdzięczności Cytaty: Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. -Daniel Dafoe


wszelkie-niezadowolenie-z-tego-czego-nam-brak-płynie-z-braku-wdzięcznoś-za-to-co-posiadamy
Wdzięczności Cytaty: Nic tak nie zraża mężczyzny, jak powód do wdzięczności względem niej. -Anonim


nic-tak-nie-zraża-mężczyzny-jak-powód-do-wdzięcznoś-względem-niej
Wdzięczności Cytaty: Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. -Jan Paweł II


trzeba-pamięć-o-nieustannej-wdzięcznoś-za-ten-dar-jakim-dla-człowieka-jest-drugi-człowiek
Wdzięczności Cytaty: Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy. -Elżbieta Drużbacka


oko-opatrzne-wdzięcznoś-nas-uczy-nie-tylko-konia-lecz-cały-świat-tuczy
Wdzięczności Cytaty: Najdłużej kochamy tych właśnie, co nas porzucają. Może dlatego, że czujemy w stosunku do nich coś w rodzaju wdzięczności. -Michał Choromański


najdłużej-kochamy-tych-właśnie-co-nas-porzucają-może-dlatego-że-czujemy-w-stosunku-do-nich-coś-w-rodzaju-wdzięcznoś
Wdzięczności Cytaty: Bardziej się ciesz z wyświadczonych drugim, niż z odebranych dobrodziejstw, bo za pierwsze masz chwałę, a drugie wkładają na cię ciężar wdzięczności. -Sokrates


bardziej-ę-ciesz-z-wyświadczonych-drugim-ż-z-odebranych-dobrodziejstw-bo-za-pierwsze-masz-chwałę-a-drugie-wkładają-na-ę-ężar-wdzięcznoś
Wdzięczności Cytaty: Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała byłaby zasługa tego, który się jej trzyma. -Walter Scott


gdyby-ścieżka-wdzięcznoś-i-honoru-zawsze-była-gładka-i-łatwa-ła-byłaby-zasługa-tego-który-ę-jej-trzyma
Wdzięczności Cytaty: Miłość nie wymaga dla siebie wdzięczności. Miłość sama jest wdzięcznością. -J. Usarek


miłość-nie-wymaga-dla-siebie-wdzięcznoś-miłość-sama-jest-wdzięcznośą
Wdzięczności Cytaty: Dług pieniężny i dług wdzięczności to dwie różne rzeczy. -Cyceron


dług-pieniężny-i dług-wdzięcznoś-to dwie-różne-rzeczy
Wdzięczności Cytaty: Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich. -Friedrich Nietzsche


nauczyć-ę-czegoś-od-swych-wrogów-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ich-polubić-albowiem-to-usposabia-do-wdzięcznoś-dla-nich
Wdzięczności Cytaty: Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom. -Czesław Banach


ocze­kiwać-oz­nak-wdzięcznoś-to tra­ć-przy­jaciół-i stwarzać-przy­jem­ność-wrogom
Wdzięczności Cytaty: Po­magam in­nym. Nie ro­bię te­go dla pochwał, podzięko­wań ani wdzięczności. Ro­bię to aby czuć się szczęśliwą. -Aleksandra_Czarna


po­magam-in­nym-nie-ro­bię-te­go-dla-pochwał-podzięko­wań-ani-wdzięcznoś-ro­bię-to aby czuć ę-szczęśliwą
Wdzięczności Cytaty: Trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga. Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby się to nam należało. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


trudno-od-ludzi-wymagać-wdzięcznoś-skoro-wszyscy-tacy-jesteśmy-niewdzięczni-wobec-pana-boga-ciągle-utyskujemy-że-nas-nie-dość-obdarza-jakby