We Własne Cytaty

We Własne Cytaty: Na własne mroki najlepszą pociechą zapalić światło pod ubogich strzechą. -Adam Asnyk


na-własne-mroki-najlepszą-pociechą-zapalić-światło-pod-ubogich-strzechą
We Własne Cytaty: Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie. -Wolter


bóg-stworzył-człowieka-na-własne-podobieństwo-a-człowiek-odpłacił-mu-ę-za-to-sowicie
We Własne Cytaty: Kto chce zdobyć ludzi, musi w zastaw dać własne serce. -Tadeusz Olszański


kto-chce-zdobyć-ludzi-musi-w-zastaw-dać-własne-serce
We Własne Cytaty: Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości. -Anonim


własne-cierpienia-uczą-że-nikomu-nie-należy-robić-żadnej-przykroś
We Własne Cytaty: Sprawiedliwość nie jest najwyższej próby, jeśli wymierza ją własne cierpienie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


sprawiedliwość-nie-jest-najwyższej-próby-śli-wymierza-ją-własne-cierpienie
We Własne Cytaty: Największym marzeniem mężczyzny jest umieć utrzymać kobietę za jej własne pieniądze. -Magdalena Samozwaniec


największym-marzeniem-mężczyzny-jest-umieć-utrzymać-kobietę-za-jej-własne-pieniądze
We Własne Cytaty: Nie prędzej nam wolno sądzić sprawy innych, aż własne dokładnie spełnimy. -Demostenes


nie-prędzej-nam-wolno-sądzić-sprawy-innych-aż-własne-dokładnie-spełnimy
We Własne Cytaty: Wiara we własne siły jest mostem łączącym oczekiwania, działania, wkład i wyniki. -RosaBeth Kantor


wiara-we-własne-ły-jest-mostem-łączącym-oczekiwania-działania-wkład-i-wyniki
We Własne Cytaty: Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. -Bede Griffiths


każdy-dostaje-swoją-własną-złotą-ć-i-musi-znaleźć-własne-wyjście-z-labiryntu
We Własne Cytaty: Powtarzanie tego, co się słyszy od innych, i podawanie za własne może dać duże korzyści. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


powtarzanie-tego-co-ę-słyszy-od-innych-i-podawanie-za-własne-może-dać-że-korzyś
We Własne Cytaty: Istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, dbających o własne tylko korzyści pod pozorem dobra publicznego. -Tomasz Morus


istnieje-jakieś-sprzysiężenie-bogaczy-dbających-o-własne-tylko-korzyś-pod-pozorem-dobra-publicznego
We Własne Cytaty: W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie i nikt nie musi tego słuchać. -Norman Collie


w-wolnym-kraju-każdy-może-wyrażać-własne-zdanie-i-nikt-nie-musi-tego-słuchać
We Własne Cytaty: Nie sposób wyobrazić sobie wszystkich sposobów, jakimi próżność burzy swoje własne plany. -Philip Chesterfield


nie-sposób-wyobrazić-sobie-wszystkich-sposobów-jakimi-próżność-burzy-swoje-własne-plany
We Własne Cytaty: Na drodze życia spotykamy trzy główne przeszkody: własne winy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki. -Feliks Chwalibóg


na-drodze-życia-spotykamy-trzy-główne-przeszkody-własne-winy-cudzy-egoizm-i-złośliwe-przypadki
We Własne Cytaty: Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia. -Krzysztof Kieślowski


jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
We Własne Cytaty: Natura ma swoje własne i nieodparte przyczyny dla wszystkiego, co czyni. Człowiek może czynić bez nich. -Stefan Pacek


natura-swoje-własne-i-nieodparte-przyczyny-dla-wszystkiego-co-czyni-człowiek-może-czynić-bez-nich
We Własne Cytaty: Kochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa, ale ukazywać innym ich własne bogactwo. -Jean Venier


kochać-nie-oznacza-dawać-coś-ze-swego-bogactwa-ale-ukazywać-innym-ich-własne-bogactwo
We Własne Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire


każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury