We mgle Cytaty

Go to Gemtracks Beats
We mgle Cytaty: Op­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi. -IKON
op­ty­mizm-błądząc-we mgle-szyb­ciej-przechodzi
We mgle Cytaty: Uczu­cia za dłoń By nie za­ginąć we mgle Skąpa­ni w bieli Cris 19.06.2016r. -Cris
uczu­cia-za dłoń-by-nie za­ginąć-we mgle-skąpa­-w bieli-cris-19062016r
We mgle Cytaty: Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle. -CЯuelCOMA
jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
We mgle Cytaty: Nieprawda, że dzieciństwo to czas zupełnej szczęśliwości. Odkąd jest świadome, dziecko czuje się często jak pijany we mgle, ciągle obija się o ostre kanty życia nie rozumiejąc ich istnienia. -Nadzieja Drucka
nieprawda-że-dzieciństwo-to-czas-zupełnej-szczęśliwoś-odkąd-jest-świadome-dziecko-czuje-ę-często-jak-pijany-we-mgle-ągle-obija-ę-o-ostre
We mgle Cytaty: I wszys­tko zni­ka, rozpływa się jak we mgle I oka­zuje się, że to wszys­tko to był tyl­ko sen  -Zielona15
i wszys­tko-zni­ka-rozpływa ę-jak we mgle-i-oka­zuje-ę-że to wszys­tko-to był-tyl­ko-sen 
We mgle Cytaty: niewyraźna jak świat oka wzruszonego mglę się niczym sen pod­czas ran­nej nietrzeźwości jestem niezłudzeniem niefantazją niefantasmagorią nieimaginacją po­dob­no ig­rzys­kiem bożym jestem bez­kontu­rową istotą względnym bytem o zla­nych kolorach  -wenaa01
We mgle Cytaty: cza­sami widzę cię w jesieni w bru­nat­no-złotej wil­gnej bieli gdy to­niesz w woalo­wej mgle i wąską ścieżkę pok­rytą upadłymi liśćmi a mok­re pajęczyny drżą wśród gałęzi twych drzew gdy­bym tyl­ko wiedziała gdzie jesteś  -JustStupidMe
We mgle Cytaty: Oczy lek­ko zamknięte Już nie widzą dro­gi, która scho­wała się we mgle. Nikt nie woła, to tyl­ko trwoga. Dlacze­go ra­ny tak wol­no goją się w tych cza­sach, kłam­stwo rodzi znie­czu­lica, ból i gniew dookoła lica... -Chemicals
We mgle Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta
We mgle Cytaty: Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie  -Ramizes
We mgle Cytaty: Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność  -Milena :*
We mgle Cytaty: Dźwięki miłości nutą przeszłości grane. Echo wspomnienia. Is­tnienie jakieś wyimaginowane. Dzwo­nu zawody. To teraźniejszość jaką być nie powinna. Życiowa lekcja. Po otrzęsinach ko­lej­ne kro­ki na przód. Tyl­ko ze sobą. Ro­zed­rga­na dłoń we mgle ma­luje szczęście. Ser­ca ciepłota. Zbłąka­ne ślepia wodzą w mat­ni zimnej. Szu­kaj a znaj­dziesz. Rychłe zderzenie pok­rewnych dusz spojenie. Ra­dos­ny uśmiech. Bańką mydlaną zmie­sza­ni w jedności. Niepew­ne chwi­le... nie raz z niej spad­niesz, nie dwa na­bijesz gu­za... a jed­nak do huśta­nia ciągła pokusa... 22:57; 04.04.13  -Papużka