Według Miary Cytaty

Według Miary Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu


Według Miary Cytaty: Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy. -Plaut


praw­da- to-że każdy-mie­rzy-siebie-według-włas­nej-miary-i stopy
Według Miary Cytaty: Słowa są pożywne. Zastanawiam się tylko, według jakiej jednostki miary należy obliczać ich stopień odżywczości? -Barbara Frischmuth


słowa-są-pożywne-zastanawiam-ę-tylko-według-jakiej-jednostki-miary-należy-obliczać-ich-stopień-odżywczoś
Według Miary Cytaty: Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. -Paweł z Tarsu Św


nikt-niech-nie-o-sobie-wyższego-mniemania-ż-należy-lecz-niech-sądzi-o-sobie-trzeźwo-według-miary-jaką-bóg-każdemu-w-wierze-wyznaczył
Według Miary Cytaty: Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb. -Karol Marks


każdy-według-swych-zdolnoś-każdemu-według-jego-potrzeb
Według Miary Cytaty: Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne. -Janina Ipohorska


sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
Według Miary Cytaty: Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Według Miary Cytaty: Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy. -Pierre Bayle


sprawiedliwość-wymaga-żebyśmy-naszych-bliźnich-sądzili-według-tego-co-robią-lub-mówią-a-nie-według-ukrytych-intencji-które-im
Według Miary Cytaty: Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy


je­dyna-miarą-miłoś-jest miłość-bez-miary
Według Miary Cytaty: Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy Św


Według Miary Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Według Miary Cytaty: Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę. -Janusz Gaudyn


mierz-ły-na za­miary-lecz-nie reali­zuj-za­miarów-na łę
Według Miary Cytaty: Na­leży mie­rzyć siły na za­miary i dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnych. -Maria Szyszkowska


na­ży-mie­rzyć-ły-na za­miary-i dążyć-do celów-z po­zoru-nieosiągalnych
Według Miary Cytaty: Jeśli w ogóle istnieje jakiś plan we wszechświecie, jeśli w życiu ludzkim jest pewien system, to na pewno da się je odszukać w tych żywotach tak niespodziewanie przeciętych. Albo żyjemy z przypadku i umieramy z przypadku, albo żyjemy według planu i umieramy według planu. -Thornton Niven Wilder


Według Miary Cytaty: Miara, jaką taksują się nawzajem kobiety jest niewspółmiernie bardziej bezlitosna od miary mężczyzn. -Esther Vilar


miara-jaką-taksują-ę-nawzajem-kobiety-jest-niewspółmiernie-bardziej-bezlitosna-od-miary-mężczyzn
Według Miary Cytaty: Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca. -Ulysses Moore


mas­ki-uk­ry­wają-­dynie-ry­sy-twarzy-pot­rze­ba o wiele-więcej-zręcznoś-żeby-uk­ryć-za­miary-serca
Według Miary Cytaty: Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali! -Jan Paweł II


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Według Miary Cytaty: Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary. -Michel de Montaigne


najpiękniejsze-życie-jest-to-które-kształtuje-ę-na-wzór-pospolity-i-ludzki-z-porządkiem-ale-bez-cudu-i-bez-przekraczania-miary