Według Cytaty

Według Cytaty: Przebiegłość jest rodzajem harmonii, według której społeczeństwo reguluje swoje kroki. -Andreas Laskaratos


przebiegłość-jest-rodzajem-harmonii-według-której-społeczeństwo-reguluje-swoje-kroki
Według Cytaty: Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy. -Plaut


praw­da- to-że każdy-mie­rzy-siebie-według-włas­nej-miary-i stopy
Według Cytaty: Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym. -Harold Taylor


najlepszy-sposób-na-osiągnięcie-sukcesu-to-postępować-według-rad-które-dajemy-innym
Według Cytaty: Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które dajemy innym -Harold Taylor


najlepszy-sposób-na-osiągnięcie-sukcesu-to-postępować-według-rad-które-dajemy-innym
Według Cytaty: Prawdziwy człowiek nie osiągnie nigdy wielkości, postępując według reguł szkolnych. -Ralph Waldo Emerson


prawdziwy-człowiek-nie-osiągnie-nigdy-wielkoś-postępując-według-reguł-szkolnych
Według Cytaty: Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają. -Money


ludzi-ocenia-ę-nie-według-tego-kim-są-ale-na-kogo-wyglądają
Według Cytaty: Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym. -Emanuel Kant


postępuj-według-takiej-tylko-zasady-którą-mógłbyś-chcieć-uczynić-prawem-powszechnym
Według Cytaty: małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy. -thrillofit


łymi-kro­kami-trze­ba-pościelić-na no­wo-łóżko-a-później-już-tyl­ko-według-listy
Według Cytaty: Praw­dzi­wy człowiek nie osiągnie nig­dy wiel­kości, postępując według re­guł szkolnych. -Ralph Waldo Emerson


praw­dzi­wy-człowiek-nie osiągnie-nig­dy-wiel­koś-postępując-według-re­guł-szkolnych
Według Cytaty: Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


zawżdy-znajdzie-przyczynę-kto-zdobyczy-pragnie-według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali
Według Cytaty: Słowa są pożywne. Zastanawiam się tylko, według jakiej jednostki miary należy obliczać ich stopień odżywczości? -Barbara Frischmuth


słowa-są-pożywne-zastanawiam-ę-tylko-według-jakiej-jednostki-miary-należy-obliczać-ich-stopień-odżywczoś
Według Cytaty: Kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności: najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele. -Antoni Czechow


kobieta-staje-ę-przyjacielem-mężczyzny-według-następującej-kolejnoś-najpierw-kompani-później-kochankowie-a-następnie-tylko-przyjaciele
Według Cytaty: U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg


u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Według Cytaty: Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. -Molier


gdy-kobieta-odmawia-miłoś-a-proponuje-przyjaźń-nie-bierz-tego-za-odmowę-znaczy-to-że-chce-postępować-według-kolejnoś
Według Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton


jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
Według Cytaty:


człowiek-który-nie  pieniędzy-według społeczeństwa-nie is­tnieje-~pa­weł-rychlica 
Według Cytaty: Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują. -Rosalina Lisboa Coelho


narody-należy-sądzić-nie-według-zbrodni-popełnionych-przez-ich-niegodnych-synów-ale-miarą-gwałtownoś-z-jaką-na-te-zbrodnie-reagują
Według Cytaty: Ludzi można umieścić na skali zoologicznej według ich zdolności do przesady. Człowiek - zwierzę, które przesadza! Oto definicja dotąd niezastosowana. -Dana Dumitriu


ludzi-można-umieść-na-skali-zoologicznej-według-ich-zdolnoś-do-przesady-człowiek-zwierzę-które-przesadza-oto-definicja-dotąd