Wedle Ich Dobroci Cytaty

Wedle Ich Dobroci Cytaty: Świat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Wedle Ich Dobroci Cytaty: Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. -Marie Von Ebner - Eschenbach


dobroć-która-nakłada-sobie-granice-nie-zasługuje-na-miano-dobroci
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu. -Platon


doświadczenie-pozwala-nam-kierować-własnym-życiem-wedle-zasad-sztuki-brak-doświadczenia-rzuca-nas-na-igraszkę-losu
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości. -Richard Dehmel


trochę-dobroci-dla-człowieka-znaczy-więcej-ż-cała-miłość-do-ludzkoś
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. -św. Tomasz z Akwinu


niektóre-stworze­nia-na­zywa­my-wyższy­mi-gdyż-są ­ko­nal­sze-w dobroci
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. -William Wordsworth


najlepsza-część-życia-ludzkiego-to-łe-bezimienne-i-zapomniane-akty-dobroci-i-miłoś
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Złym sąsiadem bogactwo bez dobroci. Kto jedno i drugie posiada do szczęśliwych należy. -Safona


złym-sąsiadem-bogactwo-bez-dobroci-kto-jedno-i-drugie-posiada-do-szczęśliwych-należy
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze! -Johann Gottfried Herder


człowiek-niech-będzie-człowiekiem-niech-tworzy-swój-stan-wedle-tego-co-uważa-za-najlepsze
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Nie powinniśmy gasić w sobie takich małych iskierek dobroci. To daje siłę na dobre życie. -Erich Maria Remarque


nie-powinniśmy-gasić-w-sobie-takich-łych-iskierek-dobroci-to-daje-łę-na-dobre-życie
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami. -Tomasz Mann


człowiek-w-imię-dobroci-i-miłoś-nie-powinien-dać-śmierci-panować-nad-swymi-myślami
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. -Matka Teresa z Kalkuty


wolałabym-raczej-popełć-błędy-w-imię-dobroci-i-miłoś-aniżeli-czynić-cuda-żywiąc-w-sercu-nieżyczliwość-i-surowość
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Kiedy trwonisz czas, gardzisz darem Boga, chwilą, którą On, w nieskończonej Swej dobroci, powierza twojej miłości i szlachetności. -Ojciec Pio


kiedy-trwonisz-czas-gardzisz-darem-boga-chwilą-którą-on-w-nieskończonej-swej-dobroci-powierza-twojej-miłoś-i-szlachetnoś
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości. -Richard Dehmel


odrobina-dobroci-od-człowieka-do-człowieka-jest-lepsza-ż-miłość-do-całej-ludzkoś
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Na­leży w so­bie dos­trzec po­zytyw­ne war­tości, bo na­wet w naj­gor­szym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci. -Stefan Wyszyński


na­ży-w so­bie-­trzec-po­zytyw­ne-war­toś-bo na­wet-w naj­gor­szym-z nas-jest jeszcze-ślad-bożej-dobroci
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Do pięknego czynu trzeba dwóch przymiotów: dobroci, żeby go natchnęła i mocy duszy, żeby go spełniła. -Klementyna Hoffmanowa


do-pięknego-czynu-trzeba-dwóch-przymiotów-dobroci-żeby-go-natchnęła-i-mocy-duszy-żeby-go-spełła
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau


nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt


ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Wedle Ich Dobroci Cytaty: Kobieta, dla której byłeś dobry, która kocha, nie zapomni twej dobroci, nie sprofanuje swego kochania. -Maria Rodziewiczówna


kobieta-dla-której-byłeś-dobry-która-kocha-nie-zapomni-twej-dobroci-nie-sprofanuje-swego-kochania