Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty

Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Nie ma rzeczy straszniejszej od wygranej bitwy z wyjątkiem bitwy przegranej. -Wellington


nie-rzeczy-straszniejszej-od-wygranej-bitwy-z-wyjątkiem-bitwy-przegranej
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: złoty strzał – prze­daw­ko­wanie nar­ko­tyku kończące się śmier­cią. Cze­mu tak sa­mo nie można prze­daw­ko­wać Ciebie ?!  -Olusia1007


złoty-strzał- prze­daw­ko­wanie-nar­ko­tyku-kończą ę-śmier­ą-cze­mu-tak-­mo-nie można-prze­daw­ko­wać-ciebie- 
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Pole bitwy to kraina stojących trupów. -Wu Chi


pole-bitwy-to-kraina-stojących-trupów
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia


je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Czy pragniesz wieńców zwycięzcy bez niebezpieczeństwa bitwy? -Johann Gottfried Herder


czy-pragniesz-wieńców-zwycięzcy-bez-niebezpieczeństwa-bitwy
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Komu pilno do bitwy, ten często pierwszy z niej ucieka. -Józef Ignacy Kraszewski


Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Trzy bitwy nie równają się bólom jednego porodu. -Eurypides


trzy-bitwy-nie-równają-ę-bólom-jednego-porodu
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Stwier­dziłam , że 


Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę – trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa -Saka Guchi


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Nie rozpaczaj, że przegrałeś bitwę - trzeba wiele odwagi, by dojść tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Anonim


nie-rozpaczaj-że-przegrałeś-bitwę-trzeba-wiele-odwagi-by-dojść-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie. -Phil Bosmans


w-ekonomii-miłoś-musisz-dać-więcej-ż-posiadasz-musisz-dać-samego-siebie
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne. -Dwight Eisenhower


przygotowując-ę-do-bitwy-zawsze-orientowałem-ę-że-plany-są-bezużyteczne-ale-planowanie-jest-nieodzowne
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę


nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić tam, gdzie się bitwy przegrywa. -Henryk Elzenberg


nie-gardź-sobą-że-bitwę-przegrałeś-trzeba-pewnej-ły-by-ę-zapędzić-tam-gdzie-ę-bitwy-przegrywa
Wi­dać Daw­ne Bitwy Cytaty: Mój środek się cofa, prawe skrzydło w odwrocie, sytuacja jest doskonałą. Będę atakował. - z telegramu w czasie bitwy nad Marną we wrześniu 1914. -Ferdynand Foch


mój-środek-ę-cofa-prawe-skrzydło-w-odwrocie-sytuacja-jest-doskonałą-będę-atakował-z-telegramu-w-czasie-bitwy-nad-marną-we-wrześniu