Wi­dać Cytaty

Wi­dać Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia


je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
Wi­dać Cytaty: Stwier­dziłam , że 


Wi­dać Cytaty: W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie. -Phil Bosmans


w-ekonomii-miłoś-musisz-dać-więcej-ż-posiadasz-musisz-dać-samego-siebie
Wi­dać Cytaty: Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze. -PoznajPrawdę


nie-sztuką-jest dać-ko­muś-życie-sztuką-jest dać-mu wszys­tko-to-co w życiu-najważniejsze
Wi­dać Cytaty: ...chcę mieć Cię na własność by móc Cię doprowadzać do gra­nic przyjemności byś mogła dać się po­nieść swoim zmysłom i od­dać mi się całko­wi­cie .... 2015 றiℓℓ... -mill


chcę-mieć-cię-na własność-by-móc-cię-doprowadzać-do-gra­nic-przyjemnoś-byś-mogła-dać ę-po­nieść-swoim-zmysłom-i-od­dać
Wi­dać Cytaty: Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat. -Alexis Carrel


nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
Wi­dać Cytaty: Nie jest poświęce­niem od­dać za ko­goś życie. Poświęce­niem jest od­dać ko­muś ser­ce, i się o nie nie upomnieć. -respirer


nie-jest poświę­niem-od­dać-za ko­goś-życie-poświę­niem jest od­dać-ko­muś-ser­-i ę-o nie nie upomnieć
Wi­dać Cytaty: Nie mam pol­skiej klawiatury, wiec wy­baczcie za te bzdury. Fraszka na zycie, To ge­neral­nie niez­le przezycie. Ludzie sta­raja sie byc bohaterami, A kon­cza na row­ni z zerami. Kla­mia, falszywi, Kaz­dy z nich szydzi. Ide spac, szko­da ga­dac, Ba­teria od lap­to­pa zaczy­na pa­dac. P:S. jes­tem w Ita­lii, in­na kal­wiatu­ra ..pzdr. -juuulek


Wi­dać Cytaty: Odpowiednie dać rzeczy słowo. -Cyprian Kamil Norwid


Wi­dać Cytaty: Na­leży do­dać siebie do te­go, co się zastaje. -Paul Ambroise Valéry


Wi­dać Cytaty: Tylko sukces może dać ci wolność -Tanith Lee


tylko-sukces-może-dać-wolność
Wi­dać Cytaty: chciałabym sprze­dać ten dzień i wy­mieniłabym go na in­ny . -psycholożka


chciałabym-sprze­dać-ten-dzień-i wy­mieniłabym-go na in­ny
Wi­dać Cytaty: Praca tylko może dać skrzydła natchnieniu. -Józef Ignacy Kraszewski


Wi­dać Cytaty: Serce może ofiarować, ręka tylko dać. -Kurt Goetz


serce-może-ofiarować-ręka-tylko-dać
Wi­dać Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald


Wi­dać Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Wi­dać Cytaty: Ko­bieta kocha­na to ta, której można za­dać więcej cierpień. -Etienne Rey


ko­bieta-kocha­na-to -której można-za­dać-więcej-cierpień
Wi­dać Cytaty: Jeśli nie da­jesz szan­sy so­bie to kto ma Ci ją dać ?  -Chemicals


jeśli-nie da­jesz-szan­sy-so­bie-to kto- ci ją dać-