Wi­doków Na przyszłość Cytaty

Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76


góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett


jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć
Wi­doków Na przyszłość Cytaty:


sa­mi-so­bie-tworzy­my-przyszłość-i ­mi-so­bie-tą przyszłość-jes­teśmy-w sta­nie-odeb­rać-~pa­weł-rychlica 
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II


oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii. -Marcin Gnat


od-historii-wolę-przyszłość-bo-tylko-patrzący-w-przyszłość-przechodzą-do-historii
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Przyszłość jest zaw­sze trochę chwiej­na. Do­wol­ny dro­biazg, jak upa­dek płata śniegu al­bo upuszcze­nie niewłaści­wego rodza­ju łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścieżkę. Al­bo nie. -Terry Pratchett


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Bab­cia Wea­ther­wax nie lu­biła zaglądać w przyszłość, ale te­raz czuła, że przyszłość ga­pi się na nią. I Bab­ci wca­le się nie po­dobała jej mina. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: (...) Je­den mo­ment, de­cydujący o całej reszcie. al­bo uda im się poskładać na no­wo i ura­tują szczęśliwą przyszłość, al­bo już na zaw­sze od­dalą się, by przez resztę życia tęsknić i żałować. Al­bo, albo. JE­DEN MO­MENT, JED­NA SZANSA. Przyszłość pod zna­kiem zapytania. (...)  -lazurowa


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola


Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu  -Walenty


na przyszłość-za ple­cami-nie ­my-wpływu 
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan


his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim


historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie


przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Pamiętaj, że szczęśliwa przyszłość zaczyna się od teraz. -H. Jackson Brown


pamiętaj-że-szczęśliwa-przyszłość-zaczyna-ę-od-teraz
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. -Jan Paweł II


przyszłość-zaczyna-ę-dzisiaj-nie-jutro
Wi­doków Na przyszłość Cytaty: Przyszłość, zanim wkracza, zawsze przedtem puka. -Francois Mauriac


przyszłość-zanim-wkracza-zawsze-przedtem-puka