Wiąże Się Cytaty

Wiąże Się Cytaty: Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami -Winston Churchill


poprawa-wiąże-ę-ze-zmianami-doskonałość-wiąże-ę-z-częstymi-zmianami
Wiąże Się Cytaty: Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. -Winston Churchill


poprawa-wiąże-ę-ze-zmianami-doskonałość-wiąże-ę-z-częstymi-zmianami
Wiąże Się Cytaty: Wolność, to nie anarchia - przeciwnie - wiąże się z poszanowaniem prawa. -Rudyard Kipling


wolność-to-nie-anarchia-przeciwnie-wiąże-ę-z-poszanowaniem-prawa
Wiąże Się Cytaty: Postępowy rozwój sztuki wiąże się z dwoistością żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego. -Friedrich Nietzsche


postępowy-rozwój-sztuki-wiąże-ę-z-dwoistośą-żywiołów-apollińskiego-i-dionizyjskiego
Wiąże Się Cytaty: Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień. -Maja Lidia Kossakowska


praw­dzi­we-oświece­nie-wiąże ę-z wyrzecze­niem-wszel­kich-pragnień
Wiąże Się Cytaty: Prob­lemów Ar­genty­ny nie roz­wiąże się na drodze woj­ny do­mowej i przemocy. -Juan Perón


prob­lemów-ar­genty­ny-nie roz­wiąże ę-na drodze-woj­ny-do­mowej-i przemocy
Wiąże Się Cytaty: Wszelkie dzieła, których wartość wiąże się z przemijającymi okolicznościami, nie zyskują niezniszczalnej chwały. -Anne Louise Stael - Holstein


wszelkie-dzieła-których-wartość-wiąże-ę-z-przemijającymi-okolicznościami-nie-zyskują-niezniszczalnej-chwały
Wiąże Się Cytaty: Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością. -Margit Sandemo


zaz­drość-to nie jest pięknie-uczu­cie-lecz-nies­te­ty-wiąże ę-śś-z miłośą
Wiąże Się Cytaty: Miłość wiąże i umacnia. -Kornel Ujejski


Wiąże Się Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Wiąże Się Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal


człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Wiąże Się Cytaty: Za­gad­nienia


za­gad­nienia-brak-cza­su-nie roz­wiąże ę-przez-pośpiech-lecz-przez-spokój
Wiąże Się Cytaty: Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz


zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Wiąże Się Cytaty: Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz


zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Wiąże Się Cytaty: Nieszczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński


nieszczęście-jak-miłość-wiąże-ludzi-z-sobą
Wiąże Się Cytaty: Życie nasze ściśle wiąże się z życiem tych, którzy nas otaczają i nie można się nigdy z niczego usprawiedliwić nie będąc zmuszonym oskarżyć kogoś innego. -George Sand


Życie-nasze-śś-wiąże-ę-z-życiem-tych-którzy-nas-otaczają-i-nie-można-ę-nigdy-z-niczego-usprawiedliwić-nie-będąc-zmuszonym-oskarżyć
Wiąże Się Cytaty: Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą. -Zygmunt Krasiński


nieszczęście-jest-jak-miłość-wiąże-ludzi-ze-sobą
Wiąże Się Cytaty: Nie­szczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński


nie­szczęście-jak miłość-wiąże-ludzi-z sobą