Wiąże Cytaty

Wiąże Cytaty: Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. -Winston Churchill


poprawa-wiąże-ę-ze-zmianami-doskonałość-wiąże-ę-z-częstymi-zmianami
Wiąże Cytaty: Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami -Winston Churchill


poprawa-wiąże-ę-ze-zmianami-doskonałość-wiąże-ę-z-częstymi-zmianami
Wiąże Cytaty: Miłość wiąże i umacnia. -Kornel Ujejski


Wiąże Cytaty: Człowiek czy­nu wiąże początek z początkiem. -Stanisław Fornal


człowiek-czy­nu-wiąże-początek-z początkiem
Wiąże Cytaty: Nieszczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński


nieszczęście-jak-miłość-wiąże-ludzi-z-sobą
Wiąże Cytaty: Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą. -Zygmunt Krasiński


nieszczęście-jest-jak-miłość-wiąże-ludzi-ze-sobą
Wiąże Cytaty: Może to tęskno­ta wiąże ze sobą wszys­tkie rzeczy... -Cornelia Funke


może-to tęskno­-wiąże-ze sobą-wszys­tkie-rzeczy
Wiąże Cytaty: Nie­szczęście, jak miłość, wiąże ludzi z sobą. -Zygmunt Krasiński


nie­szczęście-jak miłość-wiąże-ludzi-z sobą
Wiąże Cytaty: Nie­szczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą. -Zygmunt Krasiński


nie­szczęście-jest jak miłość-wiąże-ludzi-ze sobą
Wiąże Cytaty: Wolność, to nie anarchia - przeciwnie - wiąże się z poszanowaniem prawa. -Rudyard Kipling


wolność-to-nie-anarchia-przeciwnie-wiąże-ę-z-poszanowaniem-prawa
Wiąże Cytaty: Postępowy rozwój sztuki wiąże się z dwoistością żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego. -Friedrich Nietzsche


postępowy-rozwój-sztuki-wiąże-ę-z-dwoistośą-żywiołów-apollińskiego-i-dionizyjskiego
Wiąże Cytaty: Prob­lemów Ar­genty­ny nie roz­wiąże się na drodze woj­ny do­mowej i przemocy. -Juan Perón


prob­lemów-ar­genty­ny-nie roz­wiąże ę-na drodze-woj­ny-do­mowej-i przemocy
Wiąże Cytaty: Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień. -Maja Lidia Kossakowska


praw­dzi­we-oświece­nie-wiąże ę-z wyrzecze­niem-wszel­kich-pragnień
Wiąże Cytaty: Miłość, to jest jedyna wibracja, która wiąże nas wszystkich i utrzymuje przy życiu. -Dariusz Popowicz


miłość-to-jest-jedyna-wibracja-która-wiąże-nas-wszystkich-i-utrzymuje-przy-życiu
Wiąże Cytaty: W zasadzie nie istnieje nic beznadziejnego z wyjątkiem słow, z którymi wiąże nas nieuczciwość. -Georges Bataille


w-zasadzie-nie-istnieje-nic-beznadziejnego-z-wyjątkiem-słow-z-którymi-wiąże-nas-nieuczciwość
Wiąże Cytaty: Wszelkie dzieła, których wartość wiąże się z przemijającymi okolicznościami, nie zyskują niezniszczalnej chwały. -Anne Louise Stael - Holstein


wszelkie-dzieła-których-wartość-wiąże-ę-z-przemijającymi-okolicznościami-nie-zyskują-niezniszczalnej-chwały
Wiąże Cytaty: Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością. -Margit Sandemo


zaz­drość-to nie jest pięknie-uczu­cie-lecz-nies­te­ty-wiąże ę-śś-z miłośą
Wiąże Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci