Więc Forma Cytaty

Więc Forma Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Więc Forma Cytaty: To dla miłości ludzie są stworze­ni, to ona jest w życiu je­dynie naj­ważniej­sza i człowiek jest nie­szczęśli­wy nap­rawdę tyl­ko przez jej brak. Więc jej szu­ka - jeśli ma wiarę, że znaj­dzie, że można ją zna­leżć. Więc my­li się, więc błądzi, więc by­wa często śle­py al­bo po pros­tu nie widzi w sposób dos­ko­nały i my­li się - czy tak nie jest?  -Anka Kowalska


Więc Forma Cytaty: Bóg mówi do człowieka: Uz­dra­wiam Cię, więc ra­nię, kocham, więc karcę. -Rabindranath Tagore


bóg-mówi-do człowieka-uz­dra­wiam-cię-więc-ra­ę-kocham-więc-karcę
Więc Forma Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


Więc Forma Cytaty: Uciekam, więc jes­tem. A raczej uciekam, więc przy od­ro­binie szczęścia na­dal będę. -Terry Pratchett


uciekam-więc-jes­tem-a raczej-uciekam-więc-przy-od­ro­binie-szczęścia-na­dal-będę
Więc Forma Cytaty: Mo­ja miłość jest praw­dzi­wa więc poz­wo­liła bym abyś był szczęśli­wy z inną, ale jes­tem też ko­bietą więc nie dałabym wam o so­bie za­pom­nieć .... -loquentia


mo­ja-miłość-jest praw­dzi­wa-więc-poz­wo­liła-bym-abyś-był-szczęśli­wy-z inną-ale-jes­tem-też-ko­bietą-więc-nie dałabym-wam
Więc Forma Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams


Więc Forma Cytaty: Zdanie to największa forma literacka. -Stanisław Jerzy Lec


Więc Forma Cytaty: El beso es una forma de diálogo. -George Sand


el-beso-es-una-forma-de-diálogo
Więc Forma Cytaty: Nieufność jest formą nieśmiałości. -Paul Claudel


nieufność-jest-formą-nieśmiałoś
Więc Forma Cytaty: życie jest formą zabijania  -danioł


życie-jest formą-zabijania 
Więc Forma Cytaty: Wyzysk - wyższa forma miłości. -Kazimierz Słomiński


Więc Forma Cytaty: Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. -Julian Tuwim


gratulacje-najuprzejmiejsza-forma-zawiś
Więc Forma Cytaty: Cierpliwość: najnudniejsza forma rozpaczy. -Julian Tuwim


cierpliwość-najnudniejsza-forma-rozpaczy
Więc Forma Cytaty: Fanatyzm to najwygodniejsza forma ucieczki. -Anna Krzyżanowska


fanatyzm-to-najwygodniejsza-forma-ucieczki
Więc Forma Cytaty: Zabójstwo to ekstremalna forma cenzury. -George Bernard Shaw


Więc Forma Cytaty: Kalambur jest żałosną formą dowcipu. -Henri Beyle


kalambur-jest-żałosną-formą-dowcipu
Więc Forma Cytaty: Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji. -Anonim


obojętność-jest-najłagodniejszą-formą-nietolerancji