Więcej Wieczności Zawiera Cytaty

Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Warto kupować termometr w lecie - zawiera więcej rtęci. -Janina Ipohorska


warto-kupować-termometr-w-lecie-zawiera-więcej-rtę
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach


prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności. -Józef Gawor


Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu. -Stefan Napierski


nowość-nie-zawiera-ę-nigdy-w-pomyś-ale-w-jego-ujęciu
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Każde dzieło nie oparte na miłości zawiera w sobie zalążek śmierci. -Johann Heinrich Pestalozzi


każde-dzieło-nie-oparte-na-miłoś-zawiera-w-sobie-zalążek-śmierci
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czas jest larwą wieczności. -Jean Paul


Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Aforyzm, sentencja są formami Wieczności -F. Nietzsche


aforyzm-sentencja-są-formami-wiecznoś
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. -Thomas Carlyle


słowa-przynależą-do-czasu-milczenie-do-wiecznoś
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Miłość kobiety? Burzliwe morze falujące ku wieczności. -Ellen Carroll


miłość-kobiety-burzliwe-morze-falują-ku-wiecznoś
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri


zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czym jest człowiek? Żebrakiem przed bramą wieczności. -Hans Urs von Balthasar


Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! -Jean Paul


czas-jest-larwą-wiecznoś-lepiej-o-tym-pamięć
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Jeżeli uważasz, że cały świat jest zły, przypomnij, że zawiera on w sobie także ludzi podobnych tobie. -Indira Gandhi


jeżeli-uważasz-że-cały-świat-jest-zły-przypomnij-że-zawiera-on-w-sobie-także-ludzi-podobnych-tobie
Więcej Wieczności Zawiera Cytaty: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię -Johann Wolfgang Goethe


cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię