Więcej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Więcej Cytaty: Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz
sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Więcej Cytaty: Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności. -Brian Tracy
Więcej Cytaty: W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej  -wolności_skrzydło
Więcej Cytaty: Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa. -Francis Scott Fitzgerald
im więcej-wiesz-tym-więcej-po­zos­­-do poz­na­nia-i wciąż-te­go-przybywa
Więcej Cytaty: Fa­cet to coś więcej niż pe­nis. Niewiele więcej, ale jednak. -Jeanette Winterson
fa­cet-to coś-więcej-ż-pe­nis-niewiele więcej-ale-jednak
Więcej Cytaty: im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym  -one drop for all
im więcej-masz-przestrzeni-tym-więcej-możesz-jej-dać-innym 
Więcej Cytaty: Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje. -Elżbieta bł
im-więcej-dajemy-bogu-tym-więcej-on-sam-ę-daje
Więcej Cytaty: Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei. -Jan Bosko Św
mógłbym-uczynić-o-wiele-więcej-gdybym-miał-więcej-nadziei
Więcej Cytaty: Gdybyśmy mieli więcej czasu na dyskusję, prawdopodobnie popełnilibyśmy znacznie więcej błędów. -Lew Trocki
gdybyśmy-mieli-więcej-czasu-na-dyskusję-prawdopodobnie-popełnilibyśmy-znacznie-więcej-błędów
Więcej Cytaty: W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie. -Owidiusz
w-miarę-wzrostu-bogactw-rośnie-i-chciwość-im-więcej-kto-tym-więcej-pragnie
Więcej Cytaty: roz­mo­wa ma więcej uroku, kiedy Ty w rozkroku.... więcej treści...... gdy cały się mieści.... -poeta wyklęty
roz­mo­wa- więcej-uroku-kiedy-ty w rozkroku-więcej-treś-gdy-cały ę-mieś
Więcej Cytaty: Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale. -Seneka Młodszy
tym-więcej-pragniemy-im-więcej-przypadło-nam-w-udziale
Więcej Cytaty: Im więcej dały ci nieba, tym więcej oddać im trzeba. -Deotyma
im-więcej-dały-nieba-tym-więcej-oddać-im-trzeba
Więcej Cytaty: Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. -Antoine De Saint - Exupery
prawdziwa-miłość-nie-wyczerpuje-ę-nigdy-im-więcej-dajesz-tym-więcej-jej-zostanie
Więcej Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero
Więcej Cytaty: im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek
im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Więcej Cytaty: By dostawać więcej od życia, dawaj więcej od siebie. -H. Jackson Brown
by-dostawać-więcej-od-życia-dawaj-więcej-od-siebie
Więcej Cytaty: Im więcej pośred­ników, tym więcej wo­dy w winie. -Karol Bunsch
im więcej-pośred­ników-tym-więcej-wo­dy-w winie
Więcej Cytaty: Więcej może ten, kto więcej posiada. -Plaut
więcej-może-ten-kto-więcej-posiada
Więcej Cytaty: Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei. -Aleksander Fredro
im-więcej-kontrolerów-tym-więcej-złodziei
Więcej Cytaty: Im więcej głów, tym więcej pomysłów. -Bujak Bogusław
im więcej-głów-tym-więcej-pomysłów
Więcej Cytaty: Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej... -blacksun
nie-zaw­sze-nasze-prag­nienia-stają ę-fak­tem-spełnionym- gorzej-gdy-żyjąc-w prze­sycie-ągle-chce­my-więcej-i więcej
Więcej Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Więcej Cytaty: Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera. -prof. C. Northcote Parkinson
im-więcej-mamy-czasu-na-wykonanie-jakiejś-pracy-tym-więcej-czasu-ona-nam-zabiera
Więcej Cytaty: Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy
Więcej Cytaty: Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków. -Anonim
społeczeństwo-składa-ę-z-dwóch-wielkich-klas-jedni-mają-więcej-apetytu-drudzy-więcej-apetytu-ż-posiłków
Więcej Cytaty: (...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę. -Krzysztof Kieślowski
Więcej Cytaty: Ludzie znają całą prawdę i jeszcze coś więcej. I to coś więcej jest najgorsze. -Anonim
ludzie-znają-całą-prawdę-i-jeszcze-coś-więcej-i-to-coś-więcej-jest-najgorsze
Więcej Cytaty: Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
Więcej Cytaty: Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
im-życie-bogatsze-tym-więcej-w-nim-pragnień-i-tym-więcej-wyrzeczeń
Więcej Cytaty: Ludzie z re­guły
ludzie-z re­guły-wiedzą-o nas-więcej-ż-my ­mi-więcej-ż-rzeczywistość
Więcej Cytaty:
Więcej Cytaty: śle­py, widzi więcej głuchy, słyszy więcej a cho­ry do­cenia życie. tyl­ko ludzie całkiem zdro­wi zacho­wują się pod­le, ludzie którzy nie doświad­czy­li cierpienia. -katts
ś­py-widzi-więcej-głuchy-słyszy-więcej-a cho­ry-do­cenia-życie-tyl­ko ludzie-całkiem-zdro­wi-zacho­wują ę-pod­-ludzie-którzy
Więcej Cytaty: Koran zakazuje pić wino, a pozwala brać więcej żon, bo wie, że po trzeźwemu nikt więcej żon brać nie będzie. -Anonim
koran-zakazuje-pić-wino-a-pozwala-brać-więcej-żon-bo-wie-że-po-trzeźwemu-nikt-więcej-żon-brać-nie-będzie
Więcej Cytaty: byłem zaborczy prze­pełniony miłością więcej i więcej byłaś blis­ko tuż nie umiałem okazać wiel­kiej miłości choć mała miłość krop­la wys­tar­czy dla nas zbytków mi trzeba  -Cykam
byłem-zaborczy-prze­pełniony-miłośą-więcej-i więcej-byłaś-blis­ko-ż-nie-umiałem-okazać-wiel­kiej-miłoś-choć-ła-miłość-krop­