Większe Jest Szczęście Być Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser
bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety. -Zofia Bystrzycka
większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota. -Albert Einstein
miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Rozmaicie pojmują kobiety miłość; jedne kochają, drugie pragną tylko, aby być kochane. Pierwsze nawet w nieszczęściu przynoszą nam szczęście; szczęście zaś drugich jest bardzo często największym dla nas nieszczęściem. -Jan Zachariasiewicz
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo. -Artur Golden
naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Otaczają nas życia. Małe i większe. Kiedy jed­no życie się zachwieje, obo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąć. Inaczej życie przes­ta­je być życiem, a zaczy­na być je­dy­nie ma­jacze­niem po­między ty­siącem mgieł. -Malyor
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa. -Jarosław Iwaszkiewicz
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz
słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert
aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne. -Józef Stanisław Tischner
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron
być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym. -George Sand
jedno-jest-w-życiu-szczęście-kochać-i-być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: `Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość.. -bluecaffe
`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
Większe Jest Szczęście Być Cytaty:
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym. -George Sand
jedno-jest-tylko-w-życiu-szczęście-kochać-i-być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jest tyl­ko jed­no szczęście w życiu, kochać i być kochanym. -Aurore Dudevant (George Sand)
jest-tyl­ko-jed­no-szczęście-w życiu-kochać-i być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard
Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. -Sigrid Undset
szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać. -Anonim
szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. -Gustaw Flaubert
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart
szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham
cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych