Większe Jest Szczęście Być Cytaty

Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert


aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne. -Józef Stanisław Tischner


Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron


być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jedno jest w życiu szczęście - kochać i być kochanym. -George Sand


jedno-jest-w-życiu-szczęście-kochać-i-być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: `Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość.. -bluecaffe


`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
Większe Jest Szczęście Być Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jedno jest tylko w życiu szczęście: kochać i być kochanym. -George Sand


jedno-jest-tylko-w-życiu-szczęście-kochać-i-być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jest tyl­ko jed­no szczęście w życiu, kochać i być kochanym. -Aurore Dudevant (George Sand)


jest-tyl­ko-jed­no-szczęście-w życiu-kochać-i być-kochanym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey


jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja


Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard


Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać. -Sigrid Undset


szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać. -Anonim


szczęście-w-życiu-nie-polega-na-tym-żeby-być-kochanym-największym-szczęściem-jest-kochać
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. -Gustaw Flaubert


Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart


szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham


cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
Większe Jest Szczęście Być Cytaty: Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić. -Zielona15