Większe Cytaty

Większe Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Większe Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura


im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Większe Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura


Większe Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Większe Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles


naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Większe Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura


im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Większe Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Większe Cytaty: Im większe pieniądze, tym większy rachunek. -Abraham a Santa Clara


Większe Cytaty: Im większy człowiek, tym większe je­go namiętności. -Talmud


im większy-człowiek-tym-większe-­go-namiętnoś
Większe Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury


Większe Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Większe Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Większe Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Większe Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert


naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Większe Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Większe Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe


Większe Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek


by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Większe Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan


obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie