Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty

Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome


wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Większość mężczyzn złorzeczących kobietom, złorzeczy tylko jednej. -Remy de Gourmont


większość-mężczyzn-złorzeczących-kobietom-złorzeczy-tylko-jednej
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety. -Erika Pluhar


miłość-bliźniego-wielu-mężczyzn-rozumie-przez-to-miłość-do-następnej-kobiety
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, ale większość rozumu zużywają na ukrycie tego faktu. -Anonim


kobiety-są-mądrzejsze-od-mężczyzn-ale-większość-rozumu-zużywają-na-ukrycie-tego-faktu
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie . -Anonim


kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji. -Oscar Wilde


większość-mężczyzn-i-kobiet-zmuszona-jest-do-odgrywania-ról-do-których-nie-mają-żadnych-kwalifikacji
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Większość mężczyzn byłaby kompletnie zszokowana, gdyby dotarło do nich, czego kobieta rzeczywiście potrzebuje w łóżku. -Peter Baker


większość-mężczyzn-byłaby-kompletnie-zszokowana-gdyby-dotarło-do-nich-czego-kobieta-rzeczywiście-potrzebuje-w-łóżku
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie. -Bertrand Russel


miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Ko­biety są bar­dziej za­pamiętałe w miłości aniżeli większość mężczyzn, ale mężczyźni górują nad ni­mi trwałością przyjaźni. -Jean de La Bruyére


ko­biety-są bar­dziej-za­pamięłe-w miłoś-aniżeli-większość-mężczyzn-ale-mężczyź-górują-nad-­mi-trwałośą-przyjaź
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści. -Pascale Campanille


większość-mężczyzn-którzy-chwalą-ę-że-czytają-w-swej-żonie-jak-w-otwartej-księdze-zna-jedynie-przedmowę-do-niej-potem-przechodzą-od-razu
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell


miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja. -Inmate


większość-to de­bile- zde­cydo­wanie-wyk­rzyknęła-większość-zbioro­wa-nieumyślna-autorefleksja
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych. -Jeanne Moreau


Żeby-mieć-powodzenie-w-życiu-kobieta-winna-być-na-tyle-wykształcona-żeby-przyciągać-głupich-mężczyzn-i-na-tyle-wulgarna-by-kusić
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać. -Katarzyna Grochola


Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak. -Jostein Gaarder


Większość Mężczyzn Rozumie Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański