Większość Cytaty

Większość Cytaty: Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja. -Inmate


większość-to de­bile- zde­cydo­wanie-wyk­rzyknęła-większość-zbioro­wa-nieumyślna-autorefleksja
Większość Cytaty: Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie. - Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem? Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak. -Jostein Gaarder


Większość Cytaty: Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-)  -RozaR


Większość Cytaty: Bóg i ja - razem tworzymy większość. -Teresa z Avila Św


Większość Cytaty: Większość moich ut­worów mówi prawdę. -Tupac Amaru Shakur


większość-moich-ut­worów-mówi-prawdę
Większość Cytaty: Większość ludzi nie posiada kwalifikacji do życia. -Anonim


większość-ludzi-nie-posiada-kwalifikacji-do-życia
Większość Cytaty: Są trzy rodzaje reżyserów: mądrzy, pomysłowi i większość. -Jean Cocteau


są-trzy-rodzaje-reżyserów-mądrzy-pomysłowi-i-większość
Większość Cytaty: Większość ludzi przedkłada siłę nad wolność. -John Stuart Mill


większość-ludzi-przedkłada-łę-nad-wolność
Większość Cytaty: Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu -Napoleon Hill


większość-nieszczęść-jest-rezultatem-niewłaściwego-wykorzystania-czasu
Większość Cytaty: Większość mężczyzn złorzeczących kobietom, złorzeczy tylko jednej. -Remy de Gourmont


większość-mężczyzn-złorzeczących-kobietom-złorzeczy-tylko-jednej
Większość Cytaty: Należy ostro odróżniać arytmetyczną i polityczną większość w państwie. -Antoine Rivarol


należy-ostro-odróżniać-arytmetyczną-i-polityczną-większość-w-państwie
Większość Cytaty: Większość rzeczy ro­bimy po to, by za­pom­nieć o tym, po co je robimy. -Papillondenuit


większość-rzeczy-ro­bimy-po to-by za­pom­nieć-o tym-po co  robimy
Większość Cytaty: Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują. -PoznajPrawdę


większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
Większość Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Większość Cytaty: Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Większość Cytaty: Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów. -Theodor Fontane


trze­ba-słuchać-mu­zyki-życia-większość słucha-tyl­ko-dysonansów
Większość Cytaty: Trzeba słuchać muzyki życia. Większość słucha tylko dysonansów. -Theodor Fontane


trzeba-słuchać-muzyki-życia-większość-słucha-tylko-dysonansów
Większość Cytaty: Wiekszość domów wartych powyżej $250.000 ma bibliotekę, przemyśl to. -Jim Rohn


wiekszość-domów-wartych-powyżej-$250000-bibliotekę-przemyśl-to