Większości Cytaty

Większości Cytaty: Mężczyźni uwielbiają czuć swoją przewagę, nie zdając sobie sprawy, iż w większości przypadków zachowują się w sposób całkowicie przewidywalny. -Paulo Coelho


mężczyź-uwielbiają-czuć-swoją-przewagę-nie-zdając-sobie-sprawy-iż-w-większoś-przypadków-zachowują-ę-w-sposób-całkowicie-przewidywalny
Większości Cytaty: W większości książek widać człowieka, który usiłuje wydłużyć to, co czytelnik usiłuje skrócić. -Charles Louis Montesquieu


w-większoś-książek-widać-człowieka-który-usiłuje-wydłużyć-to-co-czytelnik-usiłuje-skróć
Większości Cytaty: Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy -Winston Churchill


jedyną-rzeczą-której-uczy-historia-jest-to-że-większoś-ludzi-niczego-nie-uczy
Większości Cytaty: Teraz już wiem, że talent to w większości wypadków - torba, czasem cennych klejnotów pełna, którą na plecach nosi z przypadku byle rzezimieszek. -Stefan Żeromski


teraz-już-wiem-że-talent-to-w-większoś-wypadków-torba-czasem-cennych-klejnotów-pełna-którą-na-plecach-nosi-z-przypadku-byle-rzezimieszek
Większości Cytaty: Naj­większą słabością większości ludzi jest wa­hanie, czy po­wie­dzieć o swo­jej miłości in­nym ludziom, gdy jeszcze żyją. -Orlando Battista


naj­większą-słabośą-większoś-ludzi-jest wa­hanie-czy-po­wie­dzieć-o swo­jej-miłoś-in­nym-ludziom-gdy-jeszcze-żyją
Większości Cytaty: Opi­nia większości ludzi się nie liczy. Liczą się tyl­ko Mis­trzo­wie, Auto­ryte­ty i ja. -Emilia Szumiło


opi­nia-większoś-ludzi ę-nie liczy-liczą ę-tyl­ko-mis­trzo­wie-auto­ryte­ty-i ja
Większości Cytaty: Filozofia jest środkiem znieczulającym na cierpienia moralne; niestety cena tego leku jest dla większości śmiertelników nieprzystępna. -Feliks Chwalibóg


filozofia-jest-środkiem-znieczulającym-na-cierpienia-moralne-niestety-cena-tego-leku-jest-dla-większoś-śmiertelników-nieprzystępna
Większości Cytaty: Dla większości ludzi doświadczenie nie jest niczym innym jak tylnym światłem okrętu, oświetlającym jedynie ślad, który statek pozostawił za sobą. -Samuel Coleridge


dla-większoś-ludzi-doświadczenie-nie-jest-niczym-innym-jak-tylnym-światłem-okrę-oświetlającym-jedynie-ślad-który-statek-pozostawił-za
Większości Cytaty: Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek. -Marie Von Ebner - Eschenbach


zawrzeć-łżeństwo-z-rozsądku-znaczy-w-większoś-wypadków-zebrać-wszystek-swój-rozum-dla-popełnienia-najbardziej-szalonego-czynu-jakiego
Większości Cytaty: To zabawne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo: upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein


to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie
Większości Cytaty: To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein


to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie
Większości Cytaty: To zabawne ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy które każdy mężczyzna potrafi i robi dokładnie tak samo, upijanie się i spłodzenie syna. -Gertruda Stein


to-zabawne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są-dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyzna-potrafi-i-robi-dokładnie-tak-samo-upijanie-ę-i-spłodzenie
Większości Cytaty: Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica


na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś
Większości Cytaty: Można iść o zakład, że wszel­ka myśl pow­szechna, wszel­kie odzie­dziczo­ne prze­kona­nie jest głupie, po­nieważ do­gadzało większości. -Nicholas de Chamfort


można-iść-o zakład-że wszel­ka-myśl-pow­szechna-wszel­kie-odzie­dziczo­ne-prze­kona­nie-jest głupie-po­nieważ-do­gadzało
Większości Cytaty: Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem


dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
Większości Cytaty:


ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł
Większości Cytaty: To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna. -Gertruda Stein


to za­baw­ne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyz­na-pot­ra­fi-i ro­bi-to dokład­nie-tak-­mo
Większości Cytaty: Na czar­no pas­terze chadzają ko­lorem diabła się przyozdabiają Gdzieś tam ko­lorat­ka biała błyszczy nie zasługują na nią wszyscy A większości tej gawiedzi wszys­cy wy­magają spowiedzi  -taktojax