Wiarę łat­wo Cytaty

Wiarę łat­wo Cytaty: Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka


praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Wiarę łat­wo Cytaty: Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy


nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
Wiarę łat­wo Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona


Wiarę łat­wo Cytaty: Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny. -J. Usarek


Wiarę łat­wo Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi


wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Wiarę łat­wo Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Wiarę łat­wo Cytaty: Prześladowanie podsyca wiarę; tolerancja usypia ją. -Andre Maurois


prześladowanie-podsyca-wiarę-tolerancja-usypia-ją
Wiarę łat­wo Cytaty: Gleba ignorancji rodzi wiarę w cuda. -Robert Ingersoll


Wiarę łat­wo Cytaty: Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą. -Soldierka


Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do siebie-gdy-jest ę-ideal­nym-Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do spraw-które-nas-nie dotyczą
Wiarę łat­wo Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki


cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Wiarę łat­wo Cytaty: Wiedzieć: to przekształcać na twardej drodze wątpliwość w wiarę. -Anita


wiedzieć-to-przekształcać-na-twardej-drodze-wątpliwość-w-wiarę
Wiarę łat­wo Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Wiarę łat­wo Cytaty: Można zmienić wiarę nie zmieniając Boga. I odwrotnie. -Stanisław Jerzy Lec


można-zmienić-wiarę-nie-zmieniając-boga-i-odwrotnie
Wiarę łat­wo Cytaty: Masz w so­bie wiarę to dlacze­go nie możesz mieć i od­wa­gi ;] ?  -Intryga


masz-w so­bie-wiarę-to-dlacze­go-nie możesz-mieć-i od­wa­gi-  
Wiarę łat­wo Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. -Augustyn Św


zapłatą-za-naszą-wiarę-będzie-to-że-będziemy-to-oglądali-w-co-wierzyliśmy
Wiarę łat­wo Cytaty: Rozum niedaleko postąpi, gdy chce wyprzeć wiarę. -Maria Karolina Leszczyńska


Wiarę łat­wo Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to ogląda­li, w co wierzyliśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Wiarę łat­wo Cytaty: Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną. -Jan Twardowski


stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną