Wiarę Będzie Cytaty

Wiarę Będzie Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. -Augustyn Św


zapłatą-za-naszą-wiarę-będzie-to-że-będziemy-to-oglądali-w-co-wierzyliśmy
Wiarę Będzie Cytaty: Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to ogląda­li, w co wierzyliśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Wiarę Będzie Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona


Wiarę Będzie Cytaty: Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny. -J. Usarek


Wiarę Będzie Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe


Wiarę Będzie Cytaty: Prześladowanie podsyca wiarę; tolerancja usypia ją. -Andre Maurois


prześladowanie-podsyca-wiarę-tolerancja-usypia-ją
Wiarę Będzie Cytaty: Gleba ignorancji rodzi wiarę w cuda. -Robert Ingersoll


Wiarę Będzie Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Wiarę Będzie Cytaty: Wiedzieć: to przekształcać na twardej drodze wątpliwość w wiarę. -Anita


wiedzieć-to-przekształcać-na-twardej-drodze-wątpliwość-w-wiarę
Wiarę Będzie Cytaty: Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi. -Wacław Potocki


cnota-wiarę-a-wiara-dobrą-cnotę-rodzi
Wiarę Będzie Cytaty: Masz w so­bie wiarę to dlacze­go nie możesz mieć i od­wa­gi ;] ?  -Intryga


masz-w so­bie-wiarę-to-dlacze­go-nie możesz-mieć-i od­wa­gi-  
Wiarę Będzie Cytaty: Można zmienić wiarę nie zmieniając Boga. I odwrotnie. -Stanisław Jerzy Lec


można-zmienić-wiarę-nie-zmieniając-boga-i-odwrotnie
Wiarę Będzie Cytaty: Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną. -Jan Twardowski


stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną
Wiarę Będzie Cytaty: Rozum niedaleko postąpi, gdy chce wyprzeć wiarę. -Maria Karolina Leszczyńska


Wiarę Będzie Cytaty: Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie. -Sokrates


kto-będzie-miął-dobrą-żonę-ten-będzie-szczęśliwy-kto-będzie-miął-złą-zostanie
Wiarę Będzie Cytaty: Po teolo­gii tra­ci się wiarę, a po fi­lozo­fii głupieje. -Krzysztof Wenanty


po teolo­gii-tra­ ę-wiarę-a po fi­lozo­fii-głupieje
Wiarę Będzie Cytaty: Odbierzcie chrześcijaninowi strach przed piekłem, a odbierzecie mu jego wiarę. -Denis Diderot


odbierzcie-chrześcijaninowi-strach-przed-piekłem-a-odbierzecie-mu-jego-wiarę
Wiarę Będzie Cytaty: Prześla­dowa­nie pod­sy­ca wiarę: to­leran­cja usy­pia ją. -Andre Maurois


prześ­dowa­nie-pod­sy­ca-wiarę-to­leran­cja-usy­pia-ją