Wiatr Co Błądzi Cytaty

Wiatr Co Błądzi Cytaty: Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda. -Talmud


gdy-błądzi-­terz-błądzi-za nim-trzoda
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Jeśli wiatr wiatr wiatr masłem  -Pałlkoelo


jeśli-wiatr-wiatr-wiatr-masłem 
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna


czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Błądzi człowiek, póki dąży. -Johann Wolfgang Goethe


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Dopóki dąży, błądzi człowiek. -Johann Wolfgang Goethe


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka


swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto mało myśli - błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto mało myśli, błądzi wiele. -Leonardo da Vinci


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Świado­mość jest jak wiatr, o którym można po­wie­dzieć, iż wieje, ale nie ma sen­su py­tać, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje. -Stanisław Lem


Świado­mość-jest jak wiatr-o którym można-po­wie­dzieć-iż wieje-ale-nie  sen­su-py­ć-gdzie-jest wiatr-kiedy-nie wieje
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś. -vitaa


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto błądzi - niech nie wy­tycza drogi. -Wiesław Trzaskalski


Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto lubi pytać, ten błądzi na cudzy rachunek. -Bogdan Kujawa


kto-lubi-pytać-ten-błądzi-na-cudzy-rachunek
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto błędy swe dos­trzegł, więcej nie błądzi. -Lao Cy


kto-błędy-swe-­trzegł-więcej-nie błądzi
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi. -impolite


młodość-us­krzyd­-op­ro­mieniazdo­bywa-szczy­ty-ale też-błądzi
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Kto chce rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem - tego słowo błądzi. -Martin Buber


kto-chce-rozmawiać-z-bogiem-nie-rozmawiając-z-człowiekiem-tego-słowo-błądzi
Wiatr Co Błądzi Cytaty: Wśród ziele­ni na szpagacie Aby wys­chnąć wiszą ga­cie W słon­ku up­strzo­ne muchami Wiatr je pieści podmuchami Schnie bieliz­na na szpagacie Pies do muchy właśnie skacze Jak dos­koczy pod­rze gacie… Wiatr i muchy Podżegacze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin