Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty

Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej -Henry Ford


sekret-sukcesu-to-umiejętność-przyjmowania-cudzego-punktu-widzenia-i-patrzenia-z-tej-perspektywy-z-równą-łatwośą-jak-z-własnej
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford


jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. -Henry Ford


jeśli-jest-w-ogó-jakiś-sekret-sukcesu-ży-on-w-umiejętnoś-przyjęcia-punktu-widzenia-innych-i-patrzeniu-na-rzeczy-zarówno-z-pozycji-rozmówcy
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim. -Edward Morgan Forster


istnieją-trzy-strony-każdej-kwestii-twój-punkt-widzenia-jego-punkt-widzenia-i-do-diabła-z-tym-wszystkim
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. -Antoine De Saint - Exupery


Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni. -Leopold Ranke


każda-epoka-jest-bezpośrednia-wobec-boga-i-jej-wartość-polega-nie-na-tym-co-z-niej-wyrasta-lecz-na-jej-własnej-egzystencji-na-jej-własnej-jaź
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim


punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny. -Grzegorz Gigol


z-mojego-subiektywnego-punktu-widzenia-jestem-całkowicie-obiektywny
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Wa­dy i za­lety - to często jed­no i to sa­mo. Tyl­ko z różnych pun­któw widzenia. -Władysław Grzeszczyk


wa­dy-i za­lety- to często-jed­no-i to ­mo-tyl­ko z różnych-pun­któw-widzenia
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Wieża w Pizie nachylona jest pod kątem widzenia turystów. -Stanisław Jerzy Lec


wieża-w-pizie-nachylona-jest-pod-kątem-widzenia-turystów
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Nasze punkty widzenia pokrywają się. Idzie tylko o to, który pokrywa. -Stanisław Jerzy Lec


nasze-punkty-widzenia-pokrywają-ę-idzie-tylko-o-to-który-pokrywa
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Z erotycznego punktu widzenia Francja jest dziś krajem rozwijającym się. -Jeanne Moreau


z-erotycznego-punktu-widzenia-francja-jest-dziś-krajem-rozwijającym-ę
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: jed­nos­tron­ny i niepodziel­ny pun­kt widzenia czy­ni cię ślepcem  -wdech


jed­nos­tron­ny-i niepodziel­ny-pun­kt-widzenia-czy­-ę-ślepcem 
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Nie ma nic trudniejszego dla kobiety jak powiedzieć


nie-nic-trudniejszego-dla-kobiety-jak-powiedzieć-do-widzenia-w-mniej-ż-25-słowach
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Geniusze widza świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia. -Ellis


geniusze-widza-świat-z-innego-punktu-widzenia-ż-pozostali-ludzie-i-na-tym-polega-ich-tragedia
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia. -Krzysztof Kieślowski


jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
Widzenia I Z Własnej ślepoty Cytaty: Kobiecym pierwiastkiem w naturze jest subtelność. Męskim - tworząca siła. Kobieta widzi jaśniej. Mężczyzna zręczniej urzeczywistnia widzenia! -Prentice Mulford


kobiecym-pierwiastkiem-w-naturze-jest-subtelność-męskim-tworząca-ła-kobieta-widzi-jaśniej-mężczyzna-zręczniej-urzeczywistnia-widzenia