Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty

Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze. -Henryk Elzenberg


Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Każą nam zak­ry­wać twarze Każą kochać inaczej Każą żałować siebie samych Każą uk­ry­wać miłość Żądają od nas pokory Żądają od nas by­cia innymi Żądają od nas przeprosin Żądają od nas by­cia sza­rymi Masami Jak wielu innych Ma­my kochać tych, których Nam łas­ka­wie wybiorą Inaczej zlinczują Pogardzą I zniszczą Ta­ka jest tolerancja  -bezoddechu


Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin


inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Syn irytuje ojca zupełnie inaczej niż inni ludzie, to jest inny rodzaj irytacji, kiedy ojciec jest zirytowany z powodu syna, to jest rzeczywiście prawdziwa irytacja. -Gertruda Stein


syn-irytuje-ojca-zupełnie-inaczej-ż-inni-ludzie-to-jest-inny-rodzaj-irytacji-kiedy-ojciec-jest-zirytowany-z-powodu-syna-to-jest-rzeczywiście
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Syn irytuje ojca zupełnie inaczej niż inni ludzie to jest inny rodzaj irytacji kiedy ojciec jest zirytowany z powodu syna to jest rzeczywiście prawdziwa irytacja. -Gertruda Stein


syn-irytuje-ojca-zupełnie-inaczej-ż-inni-ludzie-to-jest-inny-rodzaj-irytacji-kiedy-ojciec-jest-zirytowany-z-powodu-syna-to-jest-rzeczywiście
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz


nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Potrafimy być zawsze mili dla ludzi, którzy nas zupełnie nie obchodzą. -Oscar Wilde


potrafimy-być-zawsze-mili-dla-ludzi-którzy-nas-zupełnie-nie-obchodzą
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. -Walter Flex


bóg-widzi-śmierć-inaczej-ż-my-my-widzimy-ją-jako-ciemny-mur-bóg-jako-bramę
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość?  -Olga Tokarczuk


Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Bez prostoty nie ma nic ani zupełnie dobrego, ani zupełnie prawdziwego. -Klementyna Hoffmanowa


bez-prostoty-nie-nic-ani-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-prawdziwego
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest-zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i-zapamiętuje
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. -Karol Irzykowski


wszechświat-jest zwierzęciem-które-nas-widzi-słucha-i zapamiętuje
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Prawdę zdobywa sią etapami - inaczej przytłoczyłaby nas swą potęgą. -Zbigniew Waydyk


prawdę-zdobywa-ą-etapami-inaczej-przytłoczyłaby-nas-swą-potęgą
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali


człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Widzi Nas Zupełnie Inaczej Cytaty: Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty. -Angela Foligna


dusza-widzi-nicość-i-widzi-wszystko-ciało-jest-uśpione-jęyk-odcięty