Widzieć Cytaty

Widzieć Cytaty: W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję. -Gaudiumincaritate


Widzieć Cytaty: Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski


Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
Widzieć Cytaty: Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Widzieć Cytaty: Lu­bię widzieć w ciem­nościach ... -Cykam


lu­bię-widzieć-w ciem­nościach
Widzieć Cytaty: Nie widzieć la­su spo­za drzew. -Christoph Martin Wieland


Widzieć Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Widzieć Cytaty: Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. -Augustyn z Hippony


pragnąłem-widzieć-łami-umysłu-to-w-co-uwierzyłem
Widzieć Cytaty: Miłość wciąż za duża by całą ją widzieć. -Jan Twardowski


miłość-wciąż-za-ża-by-całą-ją-widzieć
Widzieć Cytaty: Szkoda, że państwo nie mogą tego widzieć! -Wojciech Trojanowski


Widzieć Cytaty: Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. -Antoine De Saint - Exupery


Widzieć Cytaty: Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą. -Michel Quoist


miłość-pozwala-widzieć-to-czego-inni-nie-widzą
Widzieć Cytaty: Naj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy, słowa przychodzą później. -Robert James Waller


naj­pierw-trze­ba-widzieć-ob­ra­zy-słowa-przychodzą-później
Widzieć Cytaty: - widzieć - doznasz szybkiej pomocy - zwrócą ci rzeczy zaginione -Antoni Św


widzieć-doznasz-szybkiej-pomocy-zwrócą-rzeczy-zaginione
Widzieć Cytaty: Kochać kogoś to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. -Francois Mauriac


kochać-kogoś-to-znaczy-widzieć-cud-niewidoczny-dla-innych
Widzieć Cytaty: Największym ślepcem jest ten, kto nie chce widzieć. -Jonathan Swift


największym-ślepcem-jest-ten-kto-nie-chce-widzieć
Widzieć Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
Widzieć Cytaty:


sen-jest w sta­nie-prze­widzieć-przyszłość~pa­weł-rychlica 
Widzieć Cytaty: Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych. -Francois Mauriac


kochać-ko­goś-to znaczy-widzieć-cud-niewi­doczny-dla-innych