Widzieć Cytaty

Widzieć Cytaty: Głupota pcha do przodu, by być widoczną. Mądrość zostaje w tyle, by widzieć. -Sylvana Carmen


głupota-pcha-do-przodu-by-być-widoczną-mądrość-zostaje-w-tyle-by-widzieć
Widzieć Cytaty: Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy  -Kaye


cza­sami-­piej-jest nie widzieć-wte­dy mniej-bo­li-na duszy 
Widzieć Cytaty: Tkwi w człowieku pewna mistyczna zaborczość, która


tkwi-w-człowieku-pewna-mistyczna-zaborczość-która-widzieć-utożsamia-z-mieć
Widzieć Cytaty: Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę. -Marie Von Ebner - Eschenbach


gdy-widzimy-już-tylko-to-co-chcemy-widzieć-osiągnęliśmy-duchową-ślepotę
Widzieć Cytaty: Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne. -Mauriac Francois


kochać-kogoś-znaczy-widzieć-w-nim-cuda-dla-innych-niedostrzegalne
Widzieć Cytaty: Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas. -Niccolò Machiavelli


naj­częstszy-ludzki-błąd- nie prze­widzieć-burzy-w piękny-czas
Widzieć Cytaty: Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran


nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś
Widzieć Cytaty: Widoki zbyt olśniewające zawsze są brane na serio - po prostu dlatego, że olśniony przestaje widzieć. -Henryk Mann


widoki-zbyt-olśniewają-zawsze-są-brane-na-serio-po-prostu-dlatego-że-olśniony-przestaje-widzieć
Widzieć Cytaty: Mężczyzn namiętność bardzo często oślepia, każąc widzieć w kochance zalety, których nie ma. -Tytus Carus Lukrecjusz


mężczyzn-namiętność-bardzo-często-oślepia-każąc-widzieć-w-kochance-zalety-których-nie
Widzieć Cytaty: Dobrze myśleć i czynić to za mało, najlepiej widzieć innych, którzy korzystają z dobrego przykładu. -Doug Horton


dobrze-myść-i-czynić-to-za-ło-najlepiej-widzieć-innych-którzy-korzystają-z-dobrego-przykładu
Widzieć Cytaty: Zawsze staram się widzieć w każdym jego najlepsze strony - to mi oszczędza wielu kłopotów. -Rudyard Kipling


zawsze-staram-ę-widzieć-w-każdym-jego-najlepsze-strony-to-mi-oszczędza-wielu-kłopotów
Widzieć Cytaty: Ciem­ne oku­lary poz­wa­lają nam widzieć Świat w rzeczy­wis­tych barwach  -Sipa


ciem­ne-oku­lary-poz­wa­lają-nam-widzieć-Świat-w rzeczy­wis­tych-barwach 
Widzieć Cytaty: Cza­sami łat­wiej prze­widzieć lo­sy całego społeczeństwa niż po­jedyn­czej jednostki. -Antoni Kępiński


cza­sami-łat­wiej-prze­widzieć-lo­sy-całego-społeczeństwa-ż-po­jedyn­czej-jednostki
Widzieć Cytaty: Chce widzieć wasze niebo, bo mo­je mi­mo wielu jas­nych światełek... jest pełne smut­ku i samotności. -Ewerina


chce-widzieć-wasze-niebo-bo mo­-mi­mo-wielu-jas­nych-światełek-jest pełne-smut­ku-i samotnoś
Widzieć Cytaty: Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat  -Taiyono Kudarashi


wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
Widzieć Cytaty: I ta chwi­la ulot­na nieunik­nionych momentów, wi­je się po skro­ni jak łzy, których nie chcę widzieć. -flash_delirium


i  chwi­-ulot­na-nieunik­nionych-momentów-wi­ ę-po skro­-jak łzy-których-nie chcę-widzieć
Widzieć Cytaty: Dobra rada to karta wizytowa wysłana wtedy, kiedy się osobiście nie chcemy widzieć z nikim. -Adolf Nowaczyński


dobra-rada-to-karta-wizytowa-wysłana-wtedy-kiedy-ę-osobiście-nie-chcemy-widzieć-z-nikim
Widzieć Cytaty: Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary. -Pam Brown


mąż-to-mężczyzna-któremu-wzrok-psuje-ę-akurat-wtedy-gdy-powinien-widzieć-torby-i-inne-ężary