Widzisz Cytaty

Widzisz Cytaty: Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym. -Konfucjusz


gdy-widzisz-mędrca-myśl-o-tym-by-mu-dorównać-gdy-widzisz-tego-komu-brak-rozsądku-zastanów-ę-nad-sobą-samym
Widzisz Cytaty: Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. -Seneka


czym-jest-bóg-wszystkim-co-widzisz-i-wszystkim-czego-nie-widzisz
Widzisz Cytaty: Kiedy zaglądasz do jas­ki­ni, z początku widzisz bar­dzo niewiele. Ale kiedy przyz­wycza­jasz się do ciem­ności, widzisz co­raz więcej. A jeśli od­ważysz się zos­tać tam wys­tar­czająco długo, w końcu zo­baczysz wszystko. -Nicola Morgan


Widzisz Cytaty: roz­gość się prze­lite­ruj kruche kości sprawdź każde wcięcie prze­kar­tkuj dokładnie nie po­miń żad­ne­go wersu tam gdzie widzisz błędy - do­konaj roz­ległej korekty a tam gdzie widzisz bra­ki - wstaw siebie  -Katarzyna Wołyniec


Widzisz Cytaty: Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz? -Henryk Sienkiewicz


Widzisz Cytaty: Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz. -Johann Wolfgang Goethe


Widzisz Cytaty: Świat rozkłada ręce, a ty pat­rząc nie widzisz... -Papużka


Świat-rozkłada-rę-a ty pat­rząc-nie widzisz
Widzisz Cytaty: Gdy ot­worzysz oczy wy­daje ci się już, że widzisz. -Johann Wolfgang Goethe


Widzisz Cytaty: Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel. -Hannah Moore


przeszkody-widzisz-wtedy-gdy-stracisz-z-oczu-cel
Widzisz Cytaty: Jeśli widzisz dziecko, to przyłapujesz Boga na gorącym uczynku. -Marcin Luter


jeśli-widzisz-dziecko-to-przyłapujesz-boga-na-gorącym-uczynku
Widzisz Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam


bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Widzisz Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany


 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
Widzisz Cytaty: Ciem­ność piękną jest rzeczą Tyl­ko wte­dy widzisz to co najpiękniejsze  -samothnick


ciem­ność-piękną-jest rzeczą-tyl­ko-wte­dy-widzisz-to co najpiękniejsze 
Widzisz Cytaty: Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


miłość-jest ideal­na-dopóki-jej-zniena­widzisz-~ mrs-vercetti 
Widzisz Cytaty: Nic nie widzisz cho­ciaż jes­teś in­te­ligen­tnym mężczyzną. -Josephine Hart


nic-nie widzisz-cho­ciaż-jes­teś-in­te­ligen­tnym-mężczyzną
Widzisz Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15


chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Widzisz Cytaty: Gdy widzisz prob­lem, al­bo szu­kasz jak go roz­wiązać, al­bo... rozwinąć... -Krio


gdy-widzisz-prob­lem-al­bo-szu­kasz-jak go roz­wiązać-al­bo-rozwinąć
Widzisz Cytaty: Dlacze­go krzyż uśmiech ra­na głęboka Widzisz to ta­kie proste kiedy się kocha  -Jan Twardowski


dlacze­go-krzyż-uśmiech-ra­na-głęboka-widzisz-to-­kie-proste-kiedy ę-kocha