Wie­cznie Cytaty

Wie­cznie Cytaty: Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni. -Johann Wolfgang Goethe


jam-częśą-tej ły-która-wie­cznie-zła-pragnąc-wie­cznie-dob­ro-czyni
Wie­cznie Cytaty: To, co wie­cznie za­wodzi, wie­cznie też jest przed­miotem nadziei. -Maria Dąbrowska


to-co wie­cznie-za­wodzi-wie­cznie-też-jest przed­miotem-nadziei
Wie­cznie Cytaty: Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy  -Royal


dążymy-do te­go-by być-dążenie-jest wie­czne-bieg­niemy-by zdążyć-spóźnione-wie­cznie-od­dycha­my-słowami-później-znikamy 
Wie­cznie Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder


miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
Wie­cznie Cytaty: To, co wie­cznie ko­biece, po­ciąga nas wzwyż. -Johann Wolfgang Goethe


Wie­cznie Cytaty: I spać wie­cznie, bo życie dało Ci w kość. -EmilyMalfoy


i spać-wie­cznie-bo życie-dało-ci w kość
Wie­cznie Cytaty: Rodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką. -Jan Kurczab


rodzi­-są wie­cznie-nie doczy­taną-książką
Wie­cznie Cytaty: żyjąc w pośpiechu gu­bimy resztki wspom­nień - Wie­cznie Spóźnieni  -Maverick123


żyjąc-w pośpiechu-gu­bimy-resztki-wspom­nień-wie­cznie-spóźnieni 
Wie­cznie Cytaty: W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona


w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
Wie­cznie Cytaty: Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Wie­cznie Cytaty: Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski


wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Wie­cznie Cytaty: Uczu­ciowość le­karze wie­cznie sprag­nieni pac­jentów na­zywają erotomanią. -Alfred Aleksander Konar


uczu­ciowość-­karze-wie­cznie-sprag­nieni-pac­jentów-na­zywają-erotomanią
Wie­cznie Cytaty: Jeśli­by smu­tek dy­mił jak ogień, świat byłby wie­cznie zas­nu­ty dymem. -Szahid z Balchu


jeśli­by-smu­tek-dy­mił-jak ogień-świat-byłby-wie­cznie-zas­nu­ty-dymem
Wie­cznie Cytaty: Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice


ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość
Wie­cznie Cytaty: Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty. -Władysław Grzeszczyk


głupie-od­po­wie­dzi-nieko­nie­cznie-wy­nikają-z głupich-py­ń-ale-zaw­sze- z głupoty
Wie­cznie Cytaty: Mówiono o zarozumialcu Nadętym wie­cznie i pyskatym:


mówiono-o zarozumialcu-nadętym-wie­cznie-i pyskatym-ma-całą-wiedzę-w jed­nym-palcu-i nig­dzie-po­za-tym 
Wie­cznie Cytaty: Nic nie może prze­cież wie­cznie trwać, za miłość też przyj­dzie kiedyś nam zapłacić. -Anna Jantar


nic-nie może-prze­cież-wie­cznie-trwać-za-miłość-też-przyj­dzie-kiedyś-nam-zapłacić
Wie­cznie Cytaty: Sko­ro uśmiech wy­woływa­ny u dru­giego człowieka uz­dra­wia, to ja będę żyła wie­cznie do kwad­ra­tu i tyl­ko dzięki Tobie. -sprawdzsam


sko­ro-uśmiech-wy­woływa­ny-u dru­giego-człowieka-uz­dra­wia-to ja będę-żyła-wie­cznie-do kwad­ra­-i tyl­ko-dzięki-tobie