Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty

Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Nie pot­ra­fiła poz­być się wrażenia, że świat jest jak glo­bus, który spadł z pod­staw­ki i te­raz toczy się po podłodze. -Janet Fitch


nie-pot­ra­fiła-poz­być ę-wrażenia-że świat-jest jak glo­bus-który-spadł-z pod­staw­ki-i te­raz-toczy ę-po podłodze
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Tonącym we łzach rzuca się także koło ratunkowe. -Elżbieta Grabosz


tonącym-we-łzach-rzuca-ę-także-koło-ratunkowe
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom. -Anonim


koło-sześćdziesiątki-człowiek-uczy-ę-cenić-dom
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Wszystko kręci się wokół człowieka - rzekło koło udręki. -Stanisław Jerzy Lec


Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Życie jest jak koło, mu­si się toczyć, by nie upaść. -Karol Bunsch


Życie-jest jak koło-mu­ ę-toczyć-by nie upaść
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Uważaj, by się nie dostać pod czyjeś koło szczęścia. -Stanisław Jerzy Lec


uważaj-by-ę-nie-dostać-pod-czyjeś-koło-szczęścia
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli. -Maria Dąbrowska


niczego-niczego-na-świecie-nie-można-przyrównać-do-radoś-płynącej-z-pracy-która-ę-toczy-po-myśli
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie. -Erich Pieniek


miłość-tym-ę-róż-od-kwiatów-że-trwa-wiecznie
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Korzystaj z czasu; on się wiecznie śpieszy i nigdy nie wraca. -Matthias Claudius


korzystaj-z-czasu-on-ę-wiecznie-śpieszy-i-nigdy-nie-wraca
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie. -Aleksander Kumor


męczymy-ę-tylko-kilkadziesiąt-lat-a-każą-nam-odpoczywać-wiecznie
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Szczęście to ulot­na chwi­la, lecz czy na­zywało by się szczęściem gdy­by trwało wiecznie?  -Poetaznikąd


szczęście-to ulot­na-chwi­-lecz-czy-na­zywało-by ę-szczęściem-gdy­by-trwało-wiecznie 
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem. -Albert Camus


niech-pociechą-dla-nas-będzie-to-iż-żaden-ból-na-świecie-nie-trwa-wiecznie-kończy-ę-cierpienie-pojawia-ę-radość-i-tak-równoważą-ę
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Wiecznie chlubiący się swoim rozumem mężczyzna nie przyzna się nigdy do tego, że dokonał niefortunnego wyboru. Woli już cierpieć w skrytości. -Alfred Konar


wiecznie-chlubiący-ę-swoim-rozumem-mężczyzna-nie-przyzna-ę-nigdy-do-tego-że-dokonał-niefortunnego-wyboru-woli-już-cierpieć-w-skrytoś
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my


bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty:


Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Koło i prawo oboje się kazi, gdy to bez złota a tamto bez mazi. -Wespazjan Hieronim Kochowski


Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Poeta jest podobny księciu na obłoku, Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika; Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka -Charles Baudelaire


poeta-jest-podobny-księciu-na-obłoku-który-brata-ę-z-burzą-a-szydzi-z-łucznika-lecz-spędzony-na-ziemię-i-szczuty-co-kroku-wiecznie-ę-o-swe
Wiecznie Toczy Się Koło Cytaty: Chciwemu wiecznie mało. -Horacy