Wiedzę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wiedzę Cytaty: Studentka: Zdobywa wiedzę o koledze. -Jan Sztaudynger
Wiedzę Cytaty: Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. -William Wharton
myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę
Wiedzę Cytaty: Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę. -Aleksander Fredro
milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-jak-i-niewiedzę
Wiedzę Cytaty: Posiadł wiedzę, ale jej nie zapłodnił. -Stanisław Jerzy Lec
Wiedzę Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho
skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
Wiedzę Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim
boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Wiedzę Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy
niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Wiedzę Cytaty: Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. - Tylko się nie wyrywaj. -Aleksander Fredro
milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-i-niewiedzę-tylko-ę-nie-wyrywaj
Wiedzę Cytaty: Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter. -Ilia Erenburg
obecnie-kładzie-ę-większy-nacisk-na-wiedzę-człowieka-ż-na-jego-charakter
Wiedzę Cytaty: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami -Adam Mickiewicz
wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami
Wiedzę Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates
różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Wiedzę Cytaty: Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję. -Werner Van Braun
doświadczenie-to-surowy-nauczyciel-najpierw-sprawdza-wiedzę-a-dopiero-potem-wykłada-lekcję
Wiedzę Cytaty: Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. -Arystoteles
człowiekowi-godzi-ę-starać-tylko-o-taką-wiedzę-która-jest-na-miarę-jego-zdolnoś
Wiedzę Cytaty: Dajcie człowiekowi czystą, bezinteresowną wiedzę humanistyczną. A jeśli jest zdrowy na umyśle - będzie człowiekiem. -Anna Kamieńska
dajcie-człowiekowi-czystą-bezinteresowną-wiedzę-humanistyczną-a-śli-jest-zdrowy-na-umyś-będzie-człowiekiem
Wiedzę Cytaty: Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności. -Arystoteles
człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś
Wiedzę Cytaty: Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. -Konfucjusz
kto-nabytą-wiedzę-pielęgnuje-a-nową-bez-ustanku-zdobywa-ten-może-być-nauczycielem-innych
Wiedzę Cytaty: Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje. -Samuel Johnson
są-dwa-rodzaje-wiedzy-kiedy-posiadamy-wiedzę-w-jakimś-przedmiocie-lub-wiemy-gdzie-znaleźć-potrzebne-informacje
Wiedzę Cytaty: Nie zajmuję się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek. -Phil Bosmans
nie-zajmuję-ę-teoriami-książką-którą-czytam-uniwersytetem-na-którym-zdobywałem-wiedzę-jest-żywy-człowiek
Wiedzę Cytaty: Mówiono o zarozumialcu Nadętym wie­cznie i pyskatym:
mówiono-o zarozumialcu-nadętym-wie­cznie-i pyskatym-ma-całą-wiedzę-w jed­nym-palcu-i nig­dzie-po­za-tym 
Wiedzę Cytaty: Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek. -William Saroyan
dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
Wiedzę Cytaty: Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa
co mi dał-ro­zum-wiedzę-jak bar­dzo-ro­zum-jest bezsilny
Wiedzę Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield
wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
Wiedzę Cytaty: Pokonując innych władze. Pokonując siebie zyskujesz wiedzę -Anonim
pokonując-innych-władze-pokonując-siebie-zyskujesz-wiedzę
Wiedzę Cytaty: Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch
ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Wiedzę Cytaty: Ojciec a posiadał ową wiedzę o Niewiadomym, stworzoną dla bogobojnych mieszkańców chat i nie mącącą spokoju ducha tym, którym nieomylna Opatrzność pozwala mieszkać w pałacach. -Joseph Conrad
ojciec-a-posiadał-ową-wiedzę-o-niewiadomym-stworzoną-dla-bogobojnych-mieszkańców-chat-i-nie-mącącą-spokoju-ducha-tym-którym-nieomylna
Wiedzę Cytaty: Dziecin­ne py­tanie
dziecin­ne-py­tanie-dlacze­go-tak-pro­zai­czne-a jed­nocześnie-dają-wielką-nieza­żność-i wiedzę-nig­dy nie po­win­śmy-przes­ć
Wiedzę Cytaty: FYR­FLE­RYK EDUKACYJNY Dziewicza i młoda z Biela­wy protetyczka Ra­da była sku­mać co to wtyczka Jej chłopak się nie obrażał Gdy dogłębnie wiedzę wdrażał Ona już ta­ka ob­ku­ta że pra­wie seksocholiczka  -fyrfle
Wiedzę Cytaty: Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Wiedzę Cytaty: Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao-Te-King
ten-kto-zna-in­nych-po­siada-tyl­ko-wiedzę-ten kto-zna-siebie-­mego-jest człowiekiem-oświeconym
Wiedzę Cytaty: Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen  -Autor nieznany
kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
Wiedzę Cytaty: Przyczyną miłości jest dob­ro, a to, co jest dob­re, de­finiuje się przez wiedzę; i można kochać to tyl­ko, o czym się wie, że jest dobre. -Umberto Eco
przyczyną-miłoś-jest dob­ro-a to-co jest dob­re-de­finiuje ę-przez-wiedzę-i można-kochać-to tyl­ko-o czym ę-wie-że jest dobre
Wiedzę Cytaty: Chwi­lami myślę, że śnię. I co dzień ra­no ot­wieram tę samą księgę i czy­tam te sa­me słowa, by pogłębić moją wiedzę is­totną. I z niej to czer­pię pożywienie codzien­ne dla ducha, a sa­mot­ny jes­tem jak pająk w swej sieci. Ta­kim będę do śmierci. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Wiedzę Cytaty: Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. -św. Paweł z Tarsu
Wiedzę Cytaty: Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności. -Brian Tracy
Wiedzę Cytaty: Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski. -Aleksander Fleming