Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty

Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis


Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach. -Ethel Watts Mumford


wiedza-jest-potęgą-przede-wszystkim-wiedza-o-innych-ludziach
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz. -Joan Baez


działanie-jest-najlepszym-lekarstwem-na-rozpacz
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać. -Seneka Młodszy


najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-poczekać
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą. -Wolter


lekarze-zapisują-lekarstwa-o-których-niewiele-wiedzą-na-choroby-o-których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o-których-nic-nie-wiedzą
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość-chwilowe-obłąkanie-na-które-lekarstwem-jest-łżeństwo
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Miłość jest lekarstwem na przemoc i kluczykiem do tajemnicy świata. -Vladislav Vancura


miłość-jest-lekarstwem-na-przemoc-i-kluczykiem-do-tajemnicy-świata
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność. -Franciszek z Asyżu Św


wierny-przyjaciel-jest-lekarstwem-na-życie-i-łaską-na-wieczność
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Nic nie robić jest czasem dobrym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie-robić-jest-czasem-dobrym-lekarstwem
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. -Menander


lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Lekarstwem na nudę jest ciekawość, a na nią nie ma lekarstwa. -Ellen Parr


lekarstwem-na-nudę-jest-ciekawość-a-na-ą-nie-lekarstwa
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra. -Josh Billings


najlepszym-lekarstwem-na-reumatyzm-jest-odprawiać-modły-dziękczynne-że-nie-jest-to-podagra
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę. -Zofia Nałkowska


najlepszym-lekarstwem-i-pocieszeniem-chorego-jest-wyśmiać-jego-chorobę
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać. -Reinhold Boller


Śmiech-jest-lekarstwem-które-każdy-może-sobie-przepisać
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Jedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwu żony jest głuchota męża. -Francois Rabelais


jedynym-lekarstwem-przeciw-niepohamowanemu-gadulstwu-żony-jest-głuchota-męża
Wiedza Jest Lekarstwem Cytaty: Nic nie ro­bić jest cza­sem dob­rym lekarstwem. -Hipokrates


nic-nie ro­bić-jest cza­sem-dob­rym-lekarstwem