Wieki Al­bo Dłużej Cytaty

Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Każda dusza urobiona jest przez wieki i chce, czy nie chce, wieki tworzy. -Stanisław Brzozowski


każda-dusza-urobiona-jest-przez-wieki-i-chce-czy-nie-chce-wieki-tworzy
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki. -7 Galaktyka


Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: uf­ne ser­ce bi­je dłużej  -Starlight


Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Prawdą i Drogą Bo­ni­fa­cy Gulgewanc Na wieki wieków  -fyrfle


prawdą-i drogą-bo­­fa­cy-gulgewanc-na-wieki-wieków 
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Żalu gu­la gardła. W ser­cu wiel­ka zadra. Na wieki udręki. -Kamila 6


Żalu-gu­-gardła-w-ser­cu-wiel­ka-zadra-na-wieki-udręki
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert


uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Dłużej żyje, kto krócej je. -Bujak Bogusław


Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Przyszła cicha noc. Ciężkie po­wieki przymyka sny aranżuje... -agniecha1383


przyszła-cicha-noc-ciężkie-po­wieki-przymyka-sny-aranżuje
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: W ciszy wszys­tko trwa dłużej. -jatoja


w ciszy-wszys­tko-trwa-dłużej
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Szanuję to, co trwa dłużej niż ludzie. -Antoine De Saint - Exupery


Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Uf­ne spojrzenie, po­wieki zam­knęły się. Myśla­mi w niebie. Krys­ty­na Sz. 18.06.2014r. -krysta


uf­ne-spojrzenie-po­wieki-zam­knęły-ę-myś­mi-w niebie-krys­ty­na-sz-18062014r
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


nauka-ot­wiera-umysły-które-przez-wieki-po­zamy­kały-religie
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Wo­lałbym żyć krótko, ale w chwa­le, niż w mro­ku przez wieki. -Aleksander Wielki


wo­łbym-żyć-krótko-ale-w chwa­-ż-w mro­ku-przez-wieki
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Ko­biety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


ko­biety-żyją-dłużej-od mężczyzn-szczególnie wdowy
Wieki Al­bo Dłużej Cytaty: Otyli żyją krócej. Ale jedzą dłużej. -Stanisław Jerzy Lec