Wiekiem Ciemnoty Cytaty

Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Czas może być nazwany


czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Wszędzie, gdzie język upada, ściele się warstwa przyszłej ciemnoty, przyszłego idiotyzmu, a już teraźniejszego zepsucia. -Narcyza Żmichowska


wszędzie-gdzie-język-upada-ściele-ę-warstwa-przyszłej-ciemnoty-przyszłego-idiotyzmu-a-już-teraźniejszego-zepsucia
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Dzieje ludzkości są poniekąd dziejami morderstw popełnionych na płciowości: dziejami choroby i obłędu, ciemnoty i szaleństwa. -Emil Zegadłowicz


dzieje-ludzkoś-są-poniekąd-dziejami-morderstw-popełnionych-na-płciowoś-dziejami-choroby-i-obłę-ciemnoty-i-szaleństwa
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani. -Johann Wolfgang Goethe


Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Tylko skąpstwo z wiekiem się wzmaga. -Ignacy Krasicki


Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Prawdziwa młodość - to przymiot, który zdobywa się z wiekiem. -Jean Cocteau


prawdziwa-młodość-to-przymiot-który-zdobywa-ę-z-wiekiem
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Nie jes­teśmy og­ra­nicze­ni wiekiem. Upływające la­ta nas wyzwalają. -Stu Mittleman


nie-jes­teśmy-og­ra­nicze­-wiekiem-upływają ­-nas-wyzwalają
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Mężczyźni z wiekiem stają się nudni. Stare kobiety najczęściej są złe. -Alfred Konar


mężczyź-z-wiekiem-stają-ę-nudni-stare-kobiety-najczęściej-są-złe
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Z wiekiem obojętniejemy na prądy ideowe, a stajemy się wrażliwsi na zwykłe przeciągi. -Janina Ipohorska


z-wiekiem-obojętniejemy-na-prądy-ideowe-a-stajemy-ę-wrażliwsi-na-zwykłe-przeciągi
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę


Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Ktokolwiek tylko rodził się człowiekiem, Równo w nim rośnie utrapienie z wiekiem. -Elżbieta Drużbacka


ktokolwiek-tylko-rodził-ę-człowiekiem-równo-w-nim-rośnie-utrapienie-z-wiekiem
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Im jestem starszy, tym mniej podzielam powszechne przekonanie, że mądrość przychodzi z wiekiem. -Harold Mencken


im-jestem-starszy-tym-mniej-podzielam-powszechne-przekonanie-że-mądrość-przychodzi-z-wiekiem
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnot­li­wi, po pros­tu poświęcają Bo­gu to, co po­zos­ta­wił diabeł. -Jonathan Swift


kiedy-ludzie-z wiekiem-stają ę-cnot­li­wi-po pros­-poświęcają-bo­gu-to-co po­zos­­wił-diabeł
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Kochające ser­ce ma ludzkie oczy, z wiekiem widziało więcej, a wygląda niemalże tak samo.   -WolfSoul


kochają-ser­- ludzkie-oczy-z wiekiem-widziało-więcej-a wygląda-niemalże-tak-samo- 
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII


ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś
Wiekiem Ciemnoty Cytaty: Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć. -Montesquieu


nieograniczone-posłuszeństwo-wymaga-ciemnoty-u-tego-który-słucha-wymaga-jej-nawet-u-tego-który-rozkazuje-nie-on-roztrząć-wątpić-rozumować