Wiele Można Za Nią Cytaty

Wiele Można Za Nią Cytaty: Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Wiele Można Za Nią Cytaty: Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze. -Eliza Orzeszkowa


można-pracując-wiele-uczynić-ło-i-kochając-wiele-nigdy-nie-kochać-dobrze
Wiele Można Za Nią Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Wiele Można Za Nią Cytaty: Wiele bezcennych rzeczy można kupić. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Wiele Można Za Nią Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Wiele Można Za Nią Cytaty: Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek


można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
Wiele Można Za Nią Cytaty: Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. -William Shakespeare


wiele-można-zdziałać-nienawiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
Wiele Można Za Nią Cytaty: Można wiele umieć, a i tak trud­no wszys­tko zrozumieć. -Bujak Bogusław


można-wiele-umieć-a i tak-trud­no-wszys­tko-zrozumieć
Wiele Można Za Nią Cytaty: Niektóre wy­darze­nia niosą za sobą wiele konsekwencji. -Aleksandra_Czarna


niektóre-wy­darze­nia-niosą-za sobą-wiele-konsekwencji
Wiele Można Za Nią Cytaty: Kto wiele za­gar­nia, niełac­no zdzierży w dłoni. -François Rabelais


kto-wiele-za­gar­nia-niełac­no-zdzierży-w dłoni
Wiele Można Za Nią Cytaty: Wiele można zdziałać niena­wiścią, ale jeszcze więcej miłością. -MUZYCZKA


wiele-można-zdziałać-niena­wiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
Wiele Można Za Nią Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
Wiele Można Za Nią Cytaty: Istnieje wiele rodzajów modlitwy, bo miłość można na różne sposoby wyrazić. -Helmut Kratzl


istnieje-wiele-rodzajów-modlitwy-bo-miłość-można-na-różne-sposoby-wyrazić
Wiele Można Za Nią Cytaty: O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka. -Protagoras z Abdery


Wiele Można Za Nią Cytaty: Można wiele nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my. -Anthony D' Angelo


można-wiele-nauczyć-ę-od-ludzi-którzy-patrzą-na-świat-inaczej-ż-my
Wiele Można Za Nią Cytaty: Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego. -MarzycielS


można-mieć-w swoim-życiu-wiele-ko­biet-ale-przy­jaciela-jednego
Wiele Można Za Nią Cytaty: Wiele można, choć ma­leńka tli iskierka. Miłość jest wielka. Krys­ty­na Sz. 02.10.2014r. -krysta


wiele-można-choć-­ńka-tli-iskierka-miłość-jest wielka-krys­ty­na-sz-02102014r
Wiele Można Za Nią Cytaty: Znam wielu chłopców, którzy po­win­ni piec cias­ta, i wiele dziew­cząt, które spraw­dziłyby się o wiele le­piej przy zajęciach technicznych. Nie ma po­wodu, dla które­go ko­bieta miałaby nie zaj­mo­wać wy­sokiej po­zyc­ji w lot­nic­twie. Pod wa­run­kiem, że po­kona up­rzedze­nia i wy­każe się umiejętnościami. -Amelia Earhart