Wielka Potęgą Człowieka Cytaty

Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. -Jan Twardowski


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu


wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles


siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą. -Anonim


frazes-skrzyżowanie-łego-człowieka-z-wielką-sprawą
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą. -Henryk Sienkiewicz


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Dążenie do wol­ności jest wielką siłą człowieka. -Antoni Kępiński


dążenie-do wol­noś-jest wielką-łą-człowieka
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Fra­zes - to skrzyżowa­nie małego człowieka z wielką sprawą. -Karol Kord


fra­zes- to skrzyżowa­nie-łego-człowieka-z wielką-sprawą
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski


kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty. -Paul Ambroise Valery


wielką-sztuką-nazywam-sztukę-która-zgodnie-z-hierarchią-dzieła-wciąga-człowieka-bez-reszty
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. -Blaise Pascal


wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wiedza to potęga. -Franciszek Bacon


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Człowieka zaw­sze in­try­guje, co by było, gdy­by... lub też... gdy­by nie. Zaz­wyczaj ta gim­nasty­ka umysłowa nie przy­nosi żad­ne­go pożyt­ku, po­nieważ to, co by się mogło wy­darzyć, jest jedną wielką niewiadomą. -Frederick Forsyth


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Głowa tęga, to potęga. -Bujak Bogusław


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frédéric Amiel


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Porządek jest potęgą. -Henri Frederic Amiel


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Pochlebstwo jest potęgą. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Chłop potęgą jest i basta. -Stanisław Wyspiański