Wielkie Tworzy Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański
bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać. -Joseph Conrad
sztuka-to-wielkie-ucho-i-wielkie-oko-świata-słyszy-i-widzi-i-zawstydzać-drażć-budzić-sumienia-wymierzać
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio
z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm
człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wielkie myśli rodzą się w sercu. -Anonim
wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Namiętność nie tworzy wierszy, im mniej czuje się jakąś rzecz, tym zdatniejszym się jest do wyrażenia jej rzeczywistego stanu. -Gustaw Flaubert
namiętność-nie-tworzy-wierszy-im-mniej-czuje-ę-jakąś-rzecz-tym-zdatniejszym-ę-jest-do-wyrażenia-jej-rzeczywistego-stanu
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Człowiek jest poddany temu, co tworzy się
człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu. -Friedrich Nietzsche
wszystkie-wielkie-myśli-rodzą-ę-podczas-marszu
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wielkie umysły zawsze narażają się na gwałtowne ataki miernoty. -Albert Einstein
wielkie-umysły-zawsze-narażają-ę-na-gwałtowne-ataki-miernoty
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w twoje życie -Autor nieznany
ciesz-ę-drobiazgami-a-wielkie-szczęście-wejdzie-w-twoje-życie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Cisza jest żywiołem, w którym for­mują się rzeczy wielkie. -Thomas Carlyle
cisza-jest żywiołem-w którym for­mują ę-rzeczy-wielkie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny. -Zygmunt Krasiński
pokojem-myśli-i-powagą-ciała-dzieją-ę-wielkie-czyny
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Czar chwi­li tworzy się nie ma­giczny­mi sztuczka­mi, lecz uczuciami. Z cyk­lu po­wieści
czar-chwi­li-tworzy ę-nie ­giczny­mi-sztuczka­mi-lecz-uczuciami-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Gdy zakochani całują się w policzki, to znaczy że błądzą po omacku, szukając swych ust. Pocałunek tworzy kochanków. -Emil Zola
gdy-zakochani-całują-ę-w-policzki-to-znaczy-że-błądzą-po-omacku-szukając-swych-ust-pocałunek-tworzy-kochanków
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński
Wielkie Tworzy Się Cytaty: ... wszystko, co trwa długo, jest męczące, zwłaszcza wielkie przyjemności: porzuca się je z takim samym zadowoleniem, z jakim się je spotkało. -Montesquieu
wszystko-co-trwa-długo-jest-męczą-zwłaszcza-wielkie-przyjemnoś-porzuca-ę-z-takim-samym-zadowoleniem-z-jakim-ę-spotkało
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Epoki tworzy archeologia. -Stanisław Jerzy Lec
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Idola tworzy plotka. -Irena Dziedzic
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Talent pracuje, geniusz tworzy. -Robert Schuman
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem, w obronie jakiejś sprawy, w trudach poszukiwań. -Pierre Teilhard de Chardin
wielkie-przyjaźnie-zawiązują-ę-w-pogoni-za-jakimś-ideałem-w-obronie-jakiejś-sprawy-w-trudach-poszukiwań
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy, a w których więzną małe. -Charles Louis Montesquieu
prawa-są-jak-pajęczyny-poprzez-które-przedostają-ę-wielkie-muchy-a-w-których-więzną-łe
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Zdaje się, że głowy największych ludzi ścieśniają się, kiedy zbiorą się razem, i że im więcej gdzie mędrców, tym mniej mądrości. Wielkie ciała tak się czepiają drobiazgów, form, że treść idzie zawsze na drugim miejscu. -Montesquieu
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty
dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkie -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-były-to-rzeczy-wielkie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie. -Borys Pasternak
sztuka-zawsze-nieustannie-zajmuje-ę-dwiema-sprawami-wiecznie-rozmyś-o-śmierci-i-dzięki-temu-wiecznie-tworzy-życie
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Małżeństwo jest jak wielkie dzieło i wtenczas najlepiej ułożone, kiedy się można obejść bez rozdziałów. -Anonim
małżeństwo-jest-jak-wielkie-dzieło-i-wtenczas-najlepiej-ułożone-kiedy-ę-można-obejść-bez-rozdziałów
Wielkie Tworzy Się Cytaty: Prawa są jak sieć pajęcza, w której więzną małe muchy, ale przez którą przebijają się wielkie. -Franciszek Bacon
prawa-są-jak-sieć-pajęcza-w-której-więzną-łe-muchy-ale-przez-którą-przebijają-ę-wielkie