Wielkie Tworzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wielkie Tworzy Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski
Wielkie Tworzy Cytaty: Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać. -Joseph Conrad
sztuka-to-wielkie-ucho-i-wielkie-oko-świata-słyszy-i-widzi-i-zawstydzać-drażć-budzić-sumienia-wymierzać
Wielkie Tworzy Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański
bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Wielkie Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard
człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Wielkie Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Wielkie Tworzy Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska
Wielkie Tworzy Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja
Wielkie Tworzy Cytaty: Epoki tworzy archeologia. -Stanisław Jerzy Lec
Wielkie Tworzy Cytaty: Idola tworzy plotka. -Irena Dziedzic
Wielkie Tworzy Cytaty: Talent pracuje, geniusz tworzy. -Robert Schuman
Wielkie Tworzy Cytaty: Dialog kul­tu­rowy tworzy poprzeczki. -Walenty
dialog-kul­­rowy-tworzy-poprzeczki
Wielkie Tworzy Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19
niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Wielkie Tworzy Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio
bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Wielkie Tworzy Cytaty: Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy. -Krystyna Sylwestrzak
dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
Wielkie Tworzy Cytaty: Wy­razów nikt nie tworzy – sa­me się rodzą. -Lucy Maud Montgomery
Wielkie Tworzy Cytaty: Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory. -Victor Hugo
przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
Wielkie Tworzy Cytaty: Ktoś, kto pali za sobą mosty, tworzy piękne widowisko. -Dylan Thomas
ktoś-kto-pali-za-sobą-mosty-tworzy-piękne-widowisko
Wielkie Tworzy Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Wielkie Tworzy Cytaty: Większość og­ra­niczeń tworzy­my so­bie sa­mi. Człowiek bu­duje także własną wolność. -Robin Hobb (Margaret Astrid Lindholm Ogden)
większość-og­ra­niczeń-tworzy­my-so­bie-­mi-człowiek bu­duje-także-własną-wolność
Wielkie Tworzy Cytaty: Połącze­ni żarem niez­wykłej czułości, Tworzy­my wiel­ki pożar miłości... -CЯuelCOMA
połącze­-żarem-niez­wykłej-czułoś-tworzy­my-wiel­ki-pożar-miłoś
Wielkie Tworzy Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio
z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Wielkie Tworzy Cytaty: Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory. -Victor Marie Hugo
prze­ciw­noś-kształtują-ludzi-po­wodze­nie-tworzy-potwory
Wielkie Tworzy Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher
at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Wielkie Tworzy Cytaty: Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm
człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy
Wielkie Tworzy Cytaty: Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców. -Henryk Sienkiewicz
największy-geniusz-twórczy-tworzy-zawsze-i-coś-bardzo-lichego-a-mianowicie-naśladowców
Wielkie Tworzy Cytaty: Gnom: Za mały na wielkie ideały. -Tadeusz Fangrat
Wielkie Tworzy Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Wielkie Tworzy Cytaty: Wielkie myśli pochodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Wielkie Tworzy Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne
człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów
Wielkie Tworzy Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski
nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
Wielkie Tworzy Cytaty: Człowiek mu­si być sza­lony. Nie pot­ra­fi stworzyć ro­baka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel Eyquem de Montaigne
człowiek-mu­-być-sza­lony-nie pot­ra­fi-stworzyć-ro­baka-a tworzy-dziesiątki-bogów
Wielkie Tworzy Cytaty: Wielkie myśli rodzą się w sercu. -Anonim
wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
Wielkie Tworzy Cytaty: Małe zyski psują wielkie interesy. -Anonim
małe-zyski-psują-wielkie-interesy
Wielkie Tworzy Cytaty: Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. -Jan Twardowski
małe-wielkie-nieszczęścia-potrzebne-do-szczęścia
Wielkie Tworzy Cytaty: Często wielkie talenty pozostają w ukryciu. -Plaut
często-wielkie-talenty-pozostają-w-ukryciu