Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy wieloryb ma swoją wesz. -Karol Darwin
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy wielo­ryb ma swoją wesz. -Karol Darwin
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz. -Włodzimierz Lenin
albo-wesz-zwycięży-rewolucję-albo-rewolucja-zwycięży-wesz
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey
Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski
miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety... -stokrotka123
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow
optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!  -Josemaría Escrivá de Balaguer
to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łat­wiej-ob­ro­ć-swoją-cnotę-przed-mężczyz­na­mi-ż-swoją-opi­ę-przed-kobietami
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość. -Antoni Kępiński
ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso
piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Zazdrościć - to uznać swoją niższość. -Pliniusz Młodszy
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy człowiek ma swoją ocenę . -Anonim
każdy-człowiek-swoją-ocenę
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy ma swoją temperaturę wrzenia. -Dana Dumitriu
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Spokój domowy ma swoją cenę. -Margaret Mitchell
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Swoją drogą każdy błądzi.   -Papużka
swoją-drogą-każdy-błądzi- 
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy ab­surd ma także swoją logikę. -Ludwik Flaszen
każdy-ab­surd- także-swoją-logikę
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Swoją pracę prze­mieniaj w dobro. -kamilka88
swoją-pracę-prze­mieniaj-w dobro
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia. -Maria Janion
każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy lekarz ma swoją ulubioną chorobę. -Henry Fielding
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją! -Piotr Skarga
przeklęty-kto-zasmuca-matkę-swoją
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Prać swoją brudną bieliznę w rodzinie. -Giovanni Giacomo Casanova
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Ból ma swoją wstydliwość tak jak miłość. -Malwina Meysenburg
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Odnaleźć swoją przyjaźń zrozumieć że ja i śmierć to jedno. -Anonim
odnaleźć-swoją-przyjaźń-zrozumieć-że-ja-i-śmierć-to-jedno
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Ze swoją nienawiścią trzeba się czasem przespać. -Anonim
ze-swoją-nienawiśą-trzeba-ę-czasem-przespać
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: On na­wet na świętym og­niu us­maży swoją pieczeń. -Włodzimierz Scisłowski
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każdy ma w innym miejscu swoją piętę Achillesa. -Elżbieta Grabosz
każdy-w-innym-miejscu-swoją-piętę-achillesa
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: On nawet na świętym ogniu upiecze swoją pieczeń. -Włodzimierz Ścisłowski
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację. -Johann Wolfgang Goethe
każde-wypowiedziane-słowo-wyzywa-swoją-negację
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. -Alighieri Dante
idź-swoją-drogą-a ludzie-niech-mówią-co chcą
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-ujawnia-swoją-osobowość-w-sposobie-traktowania-bliźnich
Wieloryb Ma Swoją Wesz Cytaty: Ból ma swoją wstyd­li­wość, tak jak miłość. -Malwida von Meysenbug