Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty

Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Jak wielu jest niepoczytalnych autorów. -Anonim


jak-wielu-jest-niepoczytalnych-autorów
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Autorów sądzą ich dzieła. -Cyprian Kamil Norwid


Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg. -Mikołaj Gomez Davilla


lektura-wyłącznie-współczesnych-autorów-wysusza-mózg
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów. -Hanna Malewska


krytykę-u-nas-cechuje-większe-jeszcze-lekceważenie-czytelników-ż-autorów
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów. -Georges Duhamel


pełny-sens-pewnych-książek-może-ę-nam-odsłonić-dopiero-znacznie-później-po-śmierci-ich-autorów
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele. -Anonim


jeszcze-nigdy-w-dziejach-wielu-nie-mówiło-wiele-do-wielu-mając-do-powiedzenia-tak-niewiele
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski


im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. -Seneka


nie-powinniśmy-zbyt-szybko-wierzyć-w-to-co-nam-opowiadają-wielu-zmyś-po-to-aby-oszukiwać-a-wielu-dlatego-że-ich-samych-oszukano
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo... -Dreams come true ☆


Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi. -Anonim


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Jeśli będziesz krzyczał,wielu cię usłyszy, jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski


jeśli-będziesz-krzyczałwielu-ę-usłyszy-śli-będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Otóż należę do kategorii autorów, którzy rozpoczynają pracę nad książką wyłącznie po to, żeby wreszcie mieć tę książkę z głowy, a proszeni o opisanie jej źródeł i rozwoju sięgać muszą po takie starożytne określenia, jak Interakcja Inspiracji z Kombinacją - co brzmi, przyznaję, jakby magik dla objaśnienia jednej sztuczki wykonywał inną. -Władimir Nabokow


Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniem-wzruszenie-wściekłośą
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Wielu jest doktorami z tytułu, a bardzo mało z postępowania. -Hipokrates


wielu-jest-doktorami-z-tytułu-a-bardzo-ło-z-postępowania
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem,wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniemwzruszenie-wściekłośą
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek. -Daniel Defoe


przyjaźń-wypływa-z-wielu-źródeł-z-których-największym-jest-szacunek
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzrusze­nie wściekłością. -Epikur


u wielu-ludzi-spokój-jest odrętwieniem-wzrusze­nie-wściekłośą
Wielu Jest Niepoczytalnych Autorów Cytaty: Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym. -Tadeusz Fangrat


z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym