Wielu Ludzi Cytaty

Wielu Ludzi Cytaty: Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi. -Anonim


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi
Wielu Ludzi Cytaty: Dla ubóstwa wielu ludzi zgrzeszyło. -Eklezjastes


dla-ubóstwa-wielu-ludzi-zgrzeszyło
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi


wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Wielu Ludzi Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem,wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniemwzruszenie-wściekłośą
Wielu Ludzi Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniem-wzruszenie-wściekłośą
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać. -Warenns


wielu-ludzi-czyta-ale-tylko-niewielu-umie-czytać
Wielu Ludzi Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzrusze­nie wściekłością. -Epikur


u wielu-ludzi-spokój-jest odrętwieniem-wzrusze­nie-wściekłośą
Wielu Ludzi Cytaty: Przeludnienie świata doprowadziło do tego, że w jednym człowieku żyje wielu ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


przeludnienie-świata-doprowadziło-do-tego-że-w-jednym-człowieku-żyje-wielu-ludzi
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ nie potrafi abstrakcyjnie myśleć. -Emanuel Kant


wielu-ludzi-jest-nieszczęśliwych-ponieważ-nie-potrafi-abstrakcyjnie-myść
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi w pogoni za środkami do życia traci z oczu samo życie. -Margaret Fuller


wielu-ludzi-w-pogoni-za-środkami-do-życia-traci-z-oczu-samo-życie
Wielu Ludzi Cytaty: Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie. -Demokryt


wielu-ludzi-którzy-nie-uczyli-ę-nigdy-rozumu-żyje-rozumnie
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój. -John Allston


wielu-ludzi-traci-cierpliwość-tylko-dlatego-że-widzą-jak-inni-zachowują-spokój
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi pod­da­je się gdy ma nałożone jeszcze nie zam­knięte kajdany. -Kossak


wielu-ludzi-pod­da­ ę-gdy- nałożone-jeszcze-nie zam­knięte-kajdany
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi prędzej by umarło, niż zaczęło myśleć i rzeczy­wiście tak robią. -Bertrand Russell


wielu-ludzi-prędzej-by umarło-ż-zaczęło-myść-i rzeczy­wiście-tak-robią
Wielu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi, sto­sujących tę dietę, tak schudło, że już wca­le ich nie ma. -Rafał Kosik


wielu-ludzi-sto­sujących-tę dietę-tak-schudło-że już-wca­-ich-nie 
Wielu Ludzi Cytaty: Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
Wielu Ludzi Cytaty: Prawda jest naga. Nic dziwnego, iż tak wielu ludzi ją omija - przez wrodzoną pruderię. -Bolesław Szczęsny Herbaczewski


prawda-jest-naga-nic-dziwnego-iż-tak-wielu-ludzi-ją-omija-przez-wrodzoną-pruderię