Wielu Rzeczy Cytaty

Wielu Rzeczy Cytaty: Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi. -Anonim


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi
Wielu Rzeczy Cytaty: W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle. -Warren Buffett


w swoim-życiu-mu­sisz-tyl­ko-kil­ka-rzeczy-zro­bić-dob­rze-pod-wa­run­kiem-że nie ro­bisz-zbyt-wielu-rzeczy-ź
Wielu Rzeczy Cytaty: Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe. -Ryszard Bukowski


tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
Wielu Rzeczy Cytaty: Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych. -Anonim


nie-jest-najgorsze-to-że-ludzie-wielu-rzeczy-nie-wiedzą-gorsze-jest-to-że-wiedzą-tak-wiele-rzeczy-niepotrzebnych
Wielu Rzeczy Cytaty: Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


Wielu Rzeczy Cytaty: Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć: nauczą się wielu rzeczy nowych. -Anonim


błogosławieni-którzy-umieją-słuchać-i-milczeć-nauczą-ę-wielu-rzeczy-nowych
Wielu Rzeczy Cytaty: Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu. -Pitagoras


nie-wyrażaj-łej-rzeczy-w-wielu-słowach-lecz-rzecz-wielką-w-niewielu
Wielu Rzeczy Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. -Karol Bunsch


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
Wielu Rzeczy Cytaty: Wielu ludzi prędzej by umarło, niż zaczęło myśleć i rzeczy­wiście tak robią. -Bertrand Russell


wielu-ludzi-prędzej-by umarło-ż-zaczęło-myść-i rzeczy­wiście-tak-robią
Wielu Rzeczy Cytaty: Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić. -Erich Maria Remarque


człowiek-nigdy-nie-jest-uodporniony-może-ę-tylko-do-wielu-rzeczy-przyzwyczaić
Wielu Rzeczy Cytaty: Mężczyzna to zwierzę domowe, które, traktowane należycie, potrafi nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy. -Jilly Cooper


mężczyzna-to-zwierzę-domowe-które-traktowane-należycie-potrafi-nauczyć-ę-wielu-pożytecznych-rzeczy
Wielu Rzeczy Cytaty: Podług teraźniejszego słownika: obywatel pochodzi od tego, że się bez wielu rzeczy obywać musi. -Alojzy Żółkowski


podług-teraźniejszego-słownika-obywatel-pochodzi-od-tego-że-ę-bez-wielu-rzeczy-obywać-musi
Wielu Rzeczy Cytaty: Dla przewagi wielu uciążlwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzeję, sen i śmiech. -Anonim


dla-przewagi-wielu-uciążlwoś-życia-niebo-ofiarowało-człowiekowi-trzy-rzeczy-nadzeję-sen-i-śmiech
Wielu Rzeczy Cytaty: Uczonymi na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie potrafili nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy. -Edward Jokiel


uczonymi-na-ogół-zostają-osobnicy-którzy-w-szkole-nie-potrafili-nauczyć-ę-wielu-niepotrzebnych-rzeczy
Wielu Rzeczy Cytaty: Jeśli ktoś staje się mistrzem w jakiejś dziedzinie, zyskuje na tym zrozumienie wielu innych rzeczy. -Vincent Van Gogh


jeśli-ktoś-staje-ę-mistrzem-w-jakiejś-dziedzinie-zyskuje-na-tym-zrozumienie-wielu-innych-rzeczy
Wielu Rzeczy Cytaty: Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. -Anna Onichimowska


Wielu Rzeczy Cytaty: Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych. -Francois de la Rochefoucauld


wystarczą-łe-rzeczy-aby-uszczęśliwić-mędrca-głupca-natomiast-nic-nie-uraduje-dlatego-jest-tak-wielu-zrozpaczonych
Wielu Rzeczy Cytaty: ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96


ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie