Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty

Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim


aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie. -Matthew Arnold


tylko-którzy-niczego-nie-oczekują-od-losu-są-panami-siebie
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Religia poniżyła pojęcie


religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać. -Bill Beattie


każdy-jest-twórcą-swego-losu-ale-tylko-ludzie-sukcesu-skłonni-są-to-przyznać
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata. -Stefan Pacek


w-rękach-losu-każdy-to-tylko-persona-non-grata-a-wmawia-mu-ę-że-w-jego-żą-losy-świata
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu. -Stefan Pacek


nadmierna-wiara-w-szczęście-i-przypadek-jest-tylko-dowodem-naszej-bezsilnoś-wobec-własnego-losu
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan


nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwina Meysenburg


jest-to-prawdziwym-dobrodziejstwem-losu-nie-być-otoczonym-rzeczami-banalnymi-a-mieć-tylko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne-i-szlachetne
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać. -Warenns


wielu-ludzi-czyta-ale-tylko-niewielu-umie-czytać
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Wyższa moralność, to panowanie łaski. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski. -Anonim


obok-nonsensu-grzechu-istnieje-paradoks-łaski
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse


sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić. -Erich Maria Remarque


człowiek-nigdy-nie-jest-uodporniony-może-ę-tylko-do-wielu-rzeczy-przyzwyczaić
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój. -John Allston


wielu-ludzi-traci-cierpliwość-tylko-dlatego-że-widzą-jak-inni-zachowują-spokój
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele. -Anonim


jeszcze-nigdy-w-dziejach-wielu-nie-mówiło-wiele-do-wielu-mając-do-powiedzenia-tak-niewiele
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. -Seneka


nie-powinniśmy-zbyt-szybko-wierzyć-w-to-co-nam-opowiadają-wielu-zmyś-po-to-aby-oszukiwać-a-wielu-dlatego-że-ich-samych-oszukano
Wielu Tylko Z łaski Losu Cytaty: Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory. -Augustyn Św


strumień-łaski-nie-wspina-ę-na-wzgórza-pychy-lecz-spływa-w-doliny-pokory