Wielu Cytaty

Wielu Cytaty: Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele. -Anonim


jeszcze-nigdy-w-dziejach-wielu-nie-mówiło-wiele-do-wielu-mając-do-powiedzenia-tak-niewiele
Wielu Cytaty: Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. -Seneka


nie-powinniśmy-zbyt-szybko-wierzyć-w-to-co-nam-opowiadają-wielu-zmyś-po-to-aby-oszukiwać-a-wielu-dlatego-że-ich-samych-oszukano
Wielu Cytaty: Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi. -Anonim


produkcja-zbyt-wielu-użytecznych-rzeczy-prowadzi-do-wytworzenia-zbyt-wielu-bezużytecznych-ludzi
Wielu Cytaty: Po wielu wielu dniach, ty­god­niach, miesiącach nas­to­tolat­ki wychodzą z pokoju... ich oczy z zachwy­tem pat­rzą na słońce... Tak daw­no nie widzieli słońca... Po­tyka­ja się o korzeń drze­wa i po chwi­li za­daja so­bie py­tanie co to jest drzewo?! Od­kry­wają świat na nowo... -Dreams come true ☆


Wielu Cytaty: Jeśli będziesz krzyczał,wielu cię usłyszy, jeśli będziesz mówił cicho wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski


jeśli-będziesz-krzyczałwielu-ę-usłyszy-śli-będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Wielu Cytaty: Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski


jeśli-będziesz-mówił-głośno-wielu-ę-usłyszy-jeśli będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Wielu Cytaty: Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni. -Anna Onichimowska


Wielu Cytaty: Na­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie. -Antoni Regulski


na­ga-praw­da-wielu-os­karża-o zniesławienie
Wielu Cytaty: Bogactwo przyczynia wielu przyjaciół. -Salomon


bogactwo-przyczynia-wielu-przyjaciół
Wielu Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław


Wielu Cytaty: Wielu złamało, ko­biece ciało. -Bujak Bogusław


Wielu Cytaty: Jak wielu jest niepoczytalnych autorów. -Anonim


jak-wielu-jest-niepoczytalnych-autorów
Wielu Cytaty: Umieram wśród zbyt wielu lekarzy. -Aleksander Wielki


Wielu Cytaty: Dla ubóstwa wielu ludzi zgrzeszyło. -Eklezjastes


dla-ubóstwa-wielu-ludzi-zgrzeszyło
Wielu Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi


wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Wielu Cytaty: I Herkules nie poradzi przeciwko wielu. -Anonim


i-herkules-nie-poradzi-przeciwko-wielu
Wielu Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon


bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
Wielu Cytaty: Wielu oskarża morze, choć wiatr zawinił. -Dimitrios Kamburoglu