Wierną – Ziemia Cytaty

Wierną – Ziemia Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Wierną – Ziemia Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną - ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Wierną – Ziemia Cytaty: Wierna kobieta to taka, która nie chce, aby dwóch mężczyzn cierpiało jednocześnie. -Jan Vercammer


wierna-kobieta-to-taka-która-nie-chce-aby-dwóch-mężczyzn-cierpiało-jednocześnie
Wierną – Ziemia Cytaty: Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i wierna. -Tadeusz Kotarbiński


przyjaźń-to-wyróżniająca-do-określonej-osoby-lub-określonych-osób-skierowana-życzliwość-czynna-i-wierna
Wierną – Ziemia Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner


Wierną – Ziemia Cytaty: Je­dyną wierną to­warzyszką, która spi­ja mo­je łzy mogę naz­wać je­dynie moją chusteczkę. -loquentia


je­dyną-wierną-to­warzyszką-która-spi­ja-mo­-łzy-mogę-naz­wać-­dynie-moją-chusteczkę
Wierną – Ziemia Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet


dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Wierną – Ziemia Cytaty: Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze. -Albert Camus


miłość-wierna-śli-nie-ulega-zubożeniu-jest-dla-człowieka-najbardziej-dostępnym-sposobem-zachowania-w-sobie-tego-co-najlepsze
Wierną – Ziemia Cytaty: Prawie każda kobieta byłaby chętnie wierna, problemem jednak jest to, aby znaleźć mężczyznę, któremu można dochować wierności. -Marlena Dietrich


prawie-każda-kobieta-byłaby-chętnie-wierna-problemem-jednak-jest-to-aby-znaleźć-mężczyznę-któremu-można-dochować-wiernoś
Wierną – Ziemia Cytaty: Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja. -Alfred Delp


chleb-jest-ważny-wolność-jest-ważniejsza-ale-najważniejsza-jest-niezłomna-wierność-i-wierna-adoracja
Wierną – Ziemia Cytaty: Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa... -George Eliot


Wierną – Ziemia Cytaty: Ku­la u no­gi - ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus


Wierną – Ziemia Cytaty: Ku­la u nogi-Ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus


Wierną – Ziemia Cytaty: Kula u nogi - ziemia. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Wierną – Ziemia Cytaty: Ziemia, planeta ludzi. -Jean Paul Sartre


Wierną – Ziemia Cytaty: Niech ci ziemia lekką będzie. -Eurypides


Wierną – Ziemia Cytaty: Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec


Wierną – Ziemia Cytaty: I ziemia naszym kosztem się kręci. -Elitis Odisseas