Wierz Mi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Wierz Mi Cytaty: Wierz mi, wierz mi Co­raz niżej się stacza Ten, kto nie umie wybaczać. -Edyta Bartosiewicz
wierz-mi-wierz-mi-co­raz-żej ę-stacza-ten-kto-nie umie-wybaczać
Wierz Mi Cytaty: W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz. -Sabała
w-pana-boga-wierz-ale-mu-nie-wierz
Wierz Mi Cytaty: Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
Wierz Mi Cytaty: Wierz w Bo­ga, ale sa­mochód zamykaj. -H. Jackson Brown
Wierz Mi Cytaty: Nie bój się, wierz tylko. -Biblia
Wierz Mi Cytaty: Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. -W.Disney
myśl-wierz-marz-miej-odwagę
Wierz Mi Cytaty: Nie wierz w ab­surdy, nieza­leżnie od te­go, kto je głosi. -Rumi
nie-wierz-w ab­surdy-nieza­żnie-od te­go-kto- głosi
Wierz Mi Cytaty: Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti
nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
Wierz Mi Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte
nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
Wierz Mi Cytaty: Jeśli na klatce ze słoniem jest napis bawół, nie wierz oczom swoim. -Koźma Prutkow
jeśli-na-klatce-ze-słoniem-jest-napis-bawół-nie-wierz-oczom-swoim
Wierz Mi Cytaty: Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę w złud­nej przyszłości w obiet­ni­ce płoche. -Horacy
więc-łap-dzień-każdy-a nie wierz- trochę-w-złud­nej-przyszłoś-w obiet­­-płoche
Wierz Mi Cytaty: Nie wierz kobiecie nawet po śmierci; gdy widzisz, że umarła, niech ci się zdaje, że zmyśla. -Erazm z Rotterdamu
nie-wierz-kobiecie-nawet-po-śmierci-gdy-widzisz-że-umarła-niech-ę-zdaje-że-zmyś
Wierz Mi Cytaty: Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi. -Lisa Carey
nig­dy-nie wierz-że miłość-może-ę-oca­lić-bar­dziej jest praw­do­podob­ne-że ę-uwięzi
Wierz Mi Cytaty: Nie wierz w to co chcesz wie­rzyć, a poczu­jesz w so­bie wolność. Śle­pa wiara może oka­leczać nie tyl­ko innych... -Papużka
nie-wierz-w to co chcesz-wie­rzyć-a poczu­jesz-w so­bie-wolność-Ś­pa-wiara-może-oka­leczać-nie tyl­ko-innych
Wierz Mi Cytaty: Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
Wierz Mi Cytaty: Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę. -Kuba Wojewódzki
wierz-mi-mądry-człowiek-wie-że nie  kry­tyki-szkod­li­wej-to brak-kry­tyki-przy­nosi-szkodę
Wierz Mi Cytaty: Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Wierz Mi Cytaty: Pa­miętaj :  Nie tak łat­wo uni­ces­twić marzenia. Pow­tarzaj to każde­go dnia i wierz że wszys­tko zro­bić się da. Na­wet wte­dy kiedy ktoś umiera po­zos­tają one w życiu je­go przyjaciela... -NieBędęJulią
Wierz Mi Cytaty: Dzięki ut­rwa­laniu swoich marzeń i celów napędzasz pro­ces sta­wania się ta­kim, ja­kim naj­bar­dziej chciałbyś być. Po­wierz swoją przyszłość w dob­re ręce — własne. -Mark Victor Hansen
Wierz Mi Cytaty: Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -Augustyn Św
rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć