Wierzę W Cytaty

Wierzę W Cytaty: Py­tałaś, czy wierzę w dob­ro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


Wierzę W Cytaty: Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić. -Marek Hłasko


Wierzę W Cytaty: Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność. -Yannis Ritsos


wierzę-w-poezje-miłość-śmierć-dlatego-właśnie-wierzę-w-nieśmiertelność
Wierzę W Cytaty: Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu? -Nemer Barud


wierzę-w-boga-ale-czy-wierzę-bogu
Wierzę W Cytaty: Nie wierzę ni­komu. Nie wierzę na­wet so­bie samemu. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Wierzę W Cytaty: Mam na biur­ku pod­kowę, choć nie wierzę w przesądy. Sądzę bo­wiem, że czy ja wierzę, czy nie, ona i tak przy­nosi mi szczęście. -Niels Bohr


mam-na biur­ku-pod­kowę-choć-nie wierzę-w przesądy-sądzę bo­wiem-że czy-ja wierzę-czy-nie-ona-i tak-przy­nosi-mi szczęście
Wierzę W Cytaty: Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka. -Michael Jackson


Wierzę W Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński


Wierzę W Cytaty: Wierzę w jednego Boga. -Anonim


wierzę-w-jednego-boga
Wierzę W Cytaty: Wierzę, aby zrozumieć. -Augustyn Św


Wierzę W Cytaty: Wierzę w Boga, Mozarta i Beethovena. -Ryszard Wagner


Wierzę W Cytaty: W co wierzę? W Boga. Jeżeli jest. -Stanisław Jerzy Lec


Wierzę W Cytaty: Wierzę w przyjaźń od pierwszego spotkania. -Anna Mińszczak


wierzę-w-przyjaźń-od-pierwszego-spotkania
Wierzę W Cytaty: Wierzę tylko w te statystyki, które sam sfałszowałem. -Winston Churchill


wierzę-tylko-w-te-statystyki-które-sam-sfałszowałem
Wierzę W Cytaty: Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią. -respirer


je­dyną-prawdą-w którą-wierzę-jest -że ludzie-kłamią
Wierzę W Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle


nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek
Wierzę W Cytaty: Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym. -Anonim


wierzę-że-każde-bycie-razem-jest-czasem-zyskanym
Wierzę W Cytaty: Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek. -Thomas Carlyle


nie-wierzę-w-kolektywną-mądrość-powstałą-z-ignorancji-jednostek